tahdikkuus

Hienotunteisuus - tämä on kohteen ominaisuus noudattaa tiettyä toimenpidettä keskustelussa, toimien tekemisessä, samoin kuin kyky arvioida tilanne etukäteen ja löytää tehokas tapa ratkaista konfliktit aiheuttamatta moraalista vahinkoa. Henkilöä, joka pystyy toimimaan vakiintuneen etikettinormin mukaisesti tilanteesta riippumatta, kutsutaan taktiikkaksi. Hienotunteisuus on henkilökohtaisen menestyksen salaisuus kaikilla elämänalueilla. Erityisesti ei pidä unohtaa, että hienotuntevuus, joka on osa ihmisen luonnetta, muodostetaan luonnollisten ominaisuuksien perusteella kovan työn tekemisen aikana itsensä kasvattamisen ja koulutuksen aikana.

Sana tact ladina kielellä tarkoittaa koskettaa tai koskettaa. Tästä seuraa, että hienotunteisuus antaa mahdollisuuden ”ymmärtää” nykytilannetta, käyttäytymistä, tunteita ja vuorovaikutuksen kohdetta. Se, jolla on suhteellisuus, joka osaa ymmärtää keskustelukumppanin tarpeita, toiveita ja kokemuksia, on aina tervetullut henkilö yhteiskunnassa.

Mikä on hienotunteisuus

Hienotunteisuus antaa ihmiselle mahdollisuuden käyttäytyä kulttuurisesti ihmisten keskuudessa, ottaa huomioon kaikki tilanteen erityispiirteet, mistä viittaa eräänlainen estetiikka. Hienostuneisuus on kyky tarvittaessa puhua virheestä, tehdä kommentteja, jotta ei halvennettaisi ihmisarvoa, vahingoittaisi tunteita, säästäisi turhamaisuuttaan ja kaikesta huolimatta jättämättä omia ansioitaan esiin.

Hienostunut henkilö osaa antaa väärän vaikutelman tai loukata vastustajaa. Kun ei pitäisi puhua sarkastisesti, millä ehdoilla ei mainita virheitä tai epästandardia ulkoasua. Tällainen henkilö päinvastoin pystyy hakemaan hyviä sanoja ylistämään tai piristämään keskustelukumppania. Hän löytää tavan keskeyttää keskustelun ajoissa, mikä voi auttaa konfliktin kehittymisen alkamisessa, tai keskeyttää muut, jotka eivät puhu oikein hänen suuntaansa.

Vastaavan laadun saamiseksi ei riitä, että noudatetaan yleisesti tunnustettuja sääntöjä ja käyttäytymisnormeja. Tärkeintä on sanan hienotunteisuus - tämä on mittasuhteen hallussapito, kyky löytää ominaisuus, jonka ei tulisi ylittää. Samanaikaisesti olkaa huomaamattomia, älä tarjoa apua tai älä anna neuvoja henkilölle, joka ei tarvitse.

Hienotunteisuus antaa henkilölle, joka ei yritä muuttaa näkökulmaansa, ohjata keskustelun vastakkaiseen suuntaan, mikä välttää riidan tai väärinkäsityksen syntymisen.

Jotta voisit hallita taktiikkamielisyyden todelliset taidot, sinun on aina parannettava itseäsi. Ihmisen ei tulisi unohtaa, että ympärillä on ihmisiä, jotka voivat toimia meille esimerkkinä, motivoida muodostamaan ja laajentamaan näköaltamme. Henkilö on monipuolinen persoonallisuus, joka tarkkailee hänen käyttäytymistään, voi oppia ennustamaan tekoja, tunnetilan ja oppia paljon uutta muista ja itsestäsi. Persoonallisuuspsykologian tutkimus auttaa löytämään todellisen tien niin tärkeän laadun kehittämiseen. Henkilöllisyydellä tunnetut ihmiset kykenevät tuntemaan itsensä toisen roolissa, mikä antaa hänelle mahdollisuuden ymmärtää hienoimmin muiden toimia ja tunteita, ymmärtää heidän mielentilaansa.

Tarkkailemalla ihmisten päivittäisiä toimia on järkevää kiinnittää huomiota siihen, että aiheen etiketin toteuttaminen ei välttämättä tarkoita taktiikkapersoonan ominaisuuksien olemassaoloa. Henkilö, joka piilottaa vihansa , ylimielisyyden, epäkunnioituksen, katkeruuden sielussaan, voi vain ulkoisesti muistuttaa hienotunteista henkilöä, mutta hänen toimintoihinsa liittyy vääryyttä ja teeskentelyä. Kyky ymmärtää keskustelukumppanin, olla asettamatta mielipiteensä hänelle, hallita tilanteen emotionaalista kehitystä, oikea lähestymistapa paljastaa ihmisiä, jotka pystyvät sokeasti piiloutumaan etiketin näytön taakse.

Hienotunteisuus viestinnässä

Hienotunteisuutta voidaan kutsua ystävälliseksi lähestymistavaksi ihmisille, yleensä samanlainen käyttäytymisperiaate on etiketin perusta. Jos henkilö ei ole pakkomielle omasta merkityksestään ja hyvinvoinnistaan, mutta hän ajattelee muiden tunteita ja tunteita, hän saa automaattisesti taktiikan henkilön tilan. Hienotunteisuus perustuu yksilön luonteen erityisominaisuuksiin, jotka jokaisen on pakko muodostaa itselleen koko elämänsä ajan. Nimittäin tällaisten ominaisuuksien esiintyminen myötäilee mukavaa kommunikointia kaikissa elämän tilanteissa.

Hienotunteisuuden perusteellisena ilmaisuna viestinnässä pidetään kykyä paitsi kuunnella keskustelukumppania, ja mikä tärkeintä, tuntea yrittävänsä kommunikoida, ei keskeyttää, kuunnella loppua. Vaikka vastustajan näkökulma ei ole sopiva tai se voi olla herkkä, älä unohda hienotunteisuutta vastatessaan hänen lausuntoihinsa. Keskinäisen kunnioituksen ja ymmärryksen käyttö ei ole muuta kuin taktisen viestinnän perusta. Samankaltaisen viestinnän ominaispiirteet ovat myös ihmisen kyky ottaa huomioon tilanne, jossa tapahtumat ilmenevät: vastustajien ikä, heidän sosiaalinen asema, sukupuoli ja ympäröivien kuuntelijoiden läsnäolo. Kaikesta huolimatta tahdikkaanlainen ihminen ei koskaan osoita haluttomuuttaan keskustelukumppanille, vaan pyrkii kaikin mahdollisin tavoin ymmärtämään uskomuksensa, tuntemaan tilansa.

Henkilöitä, joilla on korkea taktiikka, yleensä sopeutua kaikkiin vuorovaikutusolosuhteisiin, käyttäytyvät aina luonnollisesti, rentoina ja rentoina, he eivät pelaa tätä roolia, he eivät käyttäydy ylimielisesti ja tuttavasti. Kyky kommunikoida tällä tavoin auttaa yksilöä eri tavalla välttämään ratkaisemattomia tilanteita ja mikä tärkeintä, etteivät he vääristäisi toisen henkilön arvokkuutta.

Henkilöllä, jolla on tahdikkuutta, on usein kyky voittaa ympärillään olevat, sellaisia ​​ihmisiä kutsutaan useimmiten syvästi koulutettuiksi ja hyvin kasvatetuiksi. Ja tämä edistää persoonallisuuden toivomista aina yhteiskunnassa, sitä arvostetaan erilaisissa yrityksissä, sekä ystävien keskuudessa että työryhmässä. Henkilöllä, jolla on selkeä taktiikkakäyttäytyminen, on maine luotettavana ihmisenä, koska ei ole salaisuus, että sellaiset ihmiset eivät koskaan sano liikaa, löytävät tien hankaliin tilanteisiin ja pystyvät pysäyttämään ei-toivotun keskustelun ajoissa.

Hienotunteisuus ei ole vain synnynnäistä persoonallisuusominaisuutta, se voidaan myös oppia. Hienostuneen ihmisen ominaisuuksien tehokkaan kehittämisen kannalta meidän on opittava suhtautumaan ympärillämme oleviin ihmisiin tällä tavalla, aivan kuten haluaisimme heidän suhtautuvan meihin. Sinun tulisi oppia “pukeutumaan” omiin vitseihisi, ihottumakäyttäytymiseen, eläviin tunteisiin. Tämä auttaa ihmistä ymmärtämään, että valtavan määrän erojen avulla kaikki ihmiset ovat samanlaisia. Ja tästä seuraa: kaikki, mikä aiheuttaa epämukavuutta ja vihamielisyyttä keskuudessamme, ei voi mahdollisesti miellyttää toista. Hienostuneisuus tulisi muodostaa lapsuudesta lähtien, jotta lapselle opetetaan, että tällainen suhtautuminen elämään auttaa häntä erottamaan häntä ympäröivien ihmisten tarpeet ja tunteet, löytämään helposti ystäviä, ylläpitämään keskustelua ja saavuttamaan menestyksen oppimisessa ja ammatillisessa toiminnassa.

Esimerkkejä hienotunteisuudesta, ts. Sen ilmenemismuodoista, on erittäin helppo havaita kaikissa elämäntilanteissa. Esimerkiksi opettaja tai opettaja, joka on huomaavainen ja kunnioittava jokaista oppilasta kohtaan ja ei keskity heidän puutteisiinsa, käyttäytyy heihin hienotunteisesti. Tai vanhemmat, jotka eivät salli itsensä tai muiden ilmaista haluttomuutta ilmaista itseään lapsen läsnäollessa tai rangaista häntä väärinkäytöksistä yleisön edessä. Kollegat, huomanneet mietinnössäsi olevan virheen, eivät juhli sitä julkisesti, mutta puhuvat siitä henkilökohtaisesti. Tämä on myös esimerkki taktiikkaan käyttäytymiseen.

Hienotunteinen henkilö ei aseta omaa mielipitettään, ylpeile tai nosta itseään muiden yläpuolelle, ei kysy intiimejä henkilökohtaisia ​​kysymyksiä, jotka voivat upottaa keskustelukumppanin epämukavaan asemaan. Pääsääntöisesti tahdikkaat ihmiset, jotka eivät järjestä asioita selvässä näkymässä, mitä tapahtuu henkilökohtaisessa elämässään, mieluummin eivät ole julkisesti esillä, mikä myöhemmin auttaa ylläpitämään perhesideitä, mukavuutta ja keskinäistä ymmärrystä perhe-elämässä.

Joten on huomattava, että ihmisen luonnollinen intuitio, hänen kasvattaminen, laaja tietämys ja taidot ja mikä tärkeintä kunnioittava lähestymistapa ihmisiin, ovat perustana sellaiselle persoonallisuuden laadulle kuin hienotunteisuus. Hienostuneisuuteen kykenevä henkilö perustaa mielipiteensä aina aistillisen tilan herkkyyteen ja sen kokemuksiin, jonka kanssa hän on vuorovaikutuksessa. Esimerkkejä tahdikkuudesta käyttäytymisessä, voit antaa lukemattomia kertoja. Heidän elävä heijastus näkyy paitsi arjessa, myös tunnetuissa kirjallisissa teoksissa lukemalla, jonka me itse opimme olemaan huomaavaisia.

Mahdollisesti hienotunteisuus ei ole tärkein persoonallisuusominaisuus, koska on myös muita ominaisuuksia, esimerkiksi omistautuminen, rakkaus, empatia . On kuitenkin syytä korostaa, että ilman hienotunteisuutta, riski vahingoittaa toista henkilöä on paljon suurempi kuin kohtuullisella hallussapidolla tämä laatu. Esimerkiksi henkilö, joka on kasvatettu lapsuudestaan ​​"aina auttaa naapuria" -säännön mukaan, voi tehdä korjaamatonta haittaa hänen avullaan vain siksi, että hän otti huomioon vastustajansa toiveet ja mieltymykset. Kyky ymmärtää ja ottaa huomioon lähellä olevien ihmisten toiveet antaa mahdollisuuden auttaa heitä ylittämättä sallitun rajoja. Samalla se antaa sinun vaivattomasti ajaa sinua löytämään voimaa itsestäsi ja ratkaisemaan ongelmat itse, niin kuin he haluavat.

Henkilöllä, joka pyrkii taktiikkaan käyttäytymiseen, on useita etuja:

- työskentelee jatkuvasti itsensä parissa;

- vähentää epäkohteliaisuuden ja epäkunnioituksen todennäköisyyttä itsensä suhteen;

- ei ylennä itseään muiden yläpuolelle;

- Oppii olemaan tarkkaavainen muihin iästä, sukupuolesta tai asemasta riippumatta;

- oppii olemaan huomaamatta virheitä, vaan stimuloimaan ihmisarvon kehitystä;

- yritä tuntea monipuolinen maailma ja itse.


Katselua: 456

Jätä kommentti tai kysy kysymys asiantuntijalle

Suuri pyyntö jokaiselle, joka kysyy: lue ensin koko kommenttiosasto, koska todennäköisesti sinun tai vastaavan tilanteen mukaan jo oli asiantuntijan kysymyksiä ja vastaavia vastauksia. Kysymyksiä, joissa on paljon oikeinkirjoitus- ja muita virheitä, ilman välilyöntejä, välimerkkejä jne., Ei oteta huomioon! Jos haluat vastauksen, ota vaiva kirjoittaa oikein.