Ihmisen elämän tarkoitus

ihmisen elämän valokuvan merkitys Ihmisen elämän tarkoitus on kaikki se, mitä hän asuu maan päällä. Mutta kaikki eivät oikein tiedä, mikä saa hänet elämään. Jokainen ajatteleva ihminen tulee hetkessä, kun herää kysymys: mikä on ihmisen elämän tarkoitus, mitkä tavoitteet, unelmat, toiveet saavat ihmiset elämään, ylittämään kaikki elämätestit, käymään läpi hyvän ja pahan koulun, oppimaan virheistä, tekemään uusia ja niin edelleen. Eri viisat, eri aikojen ja aikakausien erinomaiset mielet yrittivät löytää vastauksen kysymykseen: “mikä on ihmisen elämän tarkoitus?”, Mutta kukaan ei oikeastaan ​​tullut yhdelle määritelmälle. Vastaus on jokaiselle henkilökohtainen, ts. Se, mitä yksi henkilö havaitsee olemassaolonsa, ei ehkä kiinnosta toista henkilöiden yksilöllisten luonteenomaisten erojen vuoksi.

Ihmisen elämän tarkoitus koostuu arvostuksesta, jonka hän ymmärtää, jolle hän alistaa elämänsä, jolle hän asettaa elämän tavoitteet ja toteuttaa ne. Tämä on sellainen olemassaolon henkisen merkityksen osa, joka muodostuu sosiaalisista arvoista riippumattomasti ja muodostaa yksilöllisen ihmisen arvojärjestelmän. Tämän elämän merkityksen löytäminen ja arvohierarkian luominen tapahtuu jokaisessa hänen ajatuksissaan henkilökohtaisen kokemuksen perusteella.

видит полностью реализованными, только в случае необходимых условий общества: свободы, гуманизма, морали, экономических, культурных. Yhteiskuntatiede pitää ihmisen elämän tarkoitusta ja tarkoitusta täysin toteutuneena vain yhteiskunnan välttämättömissä olosuhteissa: vapaus, humanismi, moraali, taloudellinen, kulttuurinen. Sosiaalisten olosuhteiden tulisi olla sellaisia, että ihminen voi toteuttaa tavoitteensa ja kehittyä eikä tulla esteeksi polulleen.

Yhteiskuntatiede pitää myös ihmisen elämän tarkoitusta ja tarkoitusta erottamattomana sosiaalisista ilmiöistä, siksi yksilö voi tietää, mikä hänen tarkoitus on, mutta yhteiskunta ei välttämättä jaa sitä ja estää sen toteuttamista kaikin tavoin. Joissakin tapauksissa tämä on hyvä, kun on kyse tavoitteista, jotka rikollinen tai sosiopaatti haluaa saavuttaa. Mutta kun pienyrityksen yksityinen yrittäjä haluaa kehittyä ja sosiaalis-taloudelliset olosuhteet vaikeuttavat häntä, eikä hänellä ole oikeutta ilmaista mielipitettään, tämä ei tietenkään edistä yksilön kehitystä ja hänen suunnitelmiensa toteuttamista.

Ihmisen elämän tarkoitus on filosofia

Filosofian varsinainen kysymys on ihmisen elämän tarkoitus ja olemisongelma. Jo muinaiset filosofit puhuivat tosiasiasta, että ihminen voi filosofisoida tunteessaan itsensä, koko persoonallisuuden olemassaolon mysteeri piilee itsessään. Ihminen on epistemologian (kognitio) kohde ja samalla hän kykenee tunnistamaan. Kun ihminen ymmärsi elämänsä olemuksen, tarkoituksen, hän oli jo päättänyt monia kysymyksiä elämästään.

Ihmisen elämän tarkoitus on lyhyesti filosofia. Elämän tarkoitus on pääidea, joka määrittelee minkä tahansa esineen, esineen tai ilmiön tarkoituksen. Vaikka todellista merkitystä ei voida täysin ymmärtää, se voi sijaita ihmisen sielun niin syvissä rakenteissa, että henkilöllä on vain pinnallinen käsitys siitä. Hän voi tietää sen katsomalla itseään tai tiettyjä merkkejä, symboleja, mutta täysin merkitys ei koskaan tule pintaan, vain valaistuneet mielet voivat ymmärtää sen.

Ihmisen elämän tarkoituksella pidetään useimmiten esineiden ja ilmiöiden arvoa, jolla hän antaa ne itse, riippuen hänen yksilöllisestä havainnostaan, ymmärryksestään ja näiden esineiden merkityksen asteesta suoraan henkilölle. Siksi samoilla esineillä voi olla monia merkityksiä riippuen ihmisistä, joiden kanssa ne ovat vuorovaikutuksessa. Oletetaan, että asia voi olla täysin kirjoittamaton, ja yhdellä henkilöllä siitä ei ole mitään hyötyä. Mutta toiselle henkilölle tämä sama asia voi tarkoittaa paljon, se on täynnä erityistä merkitystä. Hänet voidaan yhdistää tiettyihin tapahtumiin, ihmiseen, hän voi olla rakas hänelle ei aineellisessa tasossa, vaan hengellisessä. Yleinen esimerkki tästä on lahjojen vaihto. Mies antaa sielulleen lahjan hinnasta huolimatta. Tärkeintä on, että hän haluaa muiston hänestä. Tässä tapauksessa tavallisin esine voi saavuttaa ennennäkemättömän merkityksen, se on täynnä rakkautta, toiveita ja ladattu antajan energialle.

Aivan kuten esineiden arvo, on myös yksilön toimien arvo. Jokaiselle ihmisen toiminnalle on annettu merkitys, kun hän tekee tietyn tärkeän päätöksen hänelle. Tämä merkitys tarkoittaa, että tietyillä toimilla on itsessään arvo, riippuen tehdystä päätöksestä ja sen arvosta henkilölle ja hänen liittolaisilleen. Se löytyy myös tunneista, olosuhteista, tunneista ja oivalluksista, jotka syntyvät yksilöstä.

Ihmisen elämän merkitystä filosofisena ongelmana tutkitaan myös uskonnossa.

– значит созерцание, и олицетворение божественного начала в душе, ее направленность к сверхчеловеческой святыне и присоединение к высшему благу и духовной истине. Henkilön elämän merkitys uskonnossa tarkoittaa sielun jumalallisen periaatteen pohtimista ja henkilöistymistä, sen suuntautumista ylijumalaiseen pyhäkköyn ja liittymistä korkeimpaan hyvään ja henkiseen totuuteen. Mutta henkinen olemus ei ole kiinnostunut vain objektin kuvaamasta totuudesta, sen oleellisesta merkityksestä, vaan myös tämän esineen tarkoituksesta henkilölle ja tarpeiden tyydyttämisestä.

Tässä mielessä ihminen antaa myös merkityksen ja arvion tosiasioille, tapauksille ja jaksoille elämästään, jotka olivat hänelle merkittäviä, ja tämän prisman kautta hän ymmärtää arvo-asenteensa ympäröivään maailmaan. Yksilön ja maailman suhteen erityispiirteet ilmenevät arvosuhteesta johtuen.

, соотносятся так – ценность человек определяет, как все, что имеет для него значимость, несет смысл, является родным, дорогим и священным. Ihmisen elämän tarkoitus ja arvo korreloidaan seuraavasti: ihminen määrittelee, kuinka kaikki, jolla on hänelle merkitys, kantaa merkitystä, on kotoisin, rakas ja pyhä.

Ihmisen elämän tarkoitus on filosofia, lyhyesti, ongelmana. 1900-luvulla filosofit olivat erityisen kiinnostuneita ihmisen elämän arvoon liittyvistä ongelmista ja esittivät erilaisia ​​teorioita ja käsitteitä. Arvoteoriat olivat myös teorioita elämän tarkoituksesta. Toisin sanoen ihmisen elämän tarkoitus ja arvo tunnistettiin, koska yhden merkitys siirtyi toiseen.

Arvo määritetään melkein identtisesti kaikissa filosofisissa liikkeissä, ja arvon puute selittyy myös sillä, että henkilö on välinpitämätön eikä häntä kiinnosta elämä. Hyvän ja pahan, totuuden ja valheen luokkien välillä on eroja. Kun henkilö ei pysty määrittämään arvoa tai ei tiedä, mitä heistä ohjataan omassa elämässään, se tarkoittaa, että hän on menettänyt itsensä, olemuksensa, elämänsä tarkoituksen.

Tärkeimmät yksilön psyyken persoonallisuusmuodoissa ovat arvo - tahto, päättäväisyys, itsesääntely ja itsehallinta . Henkilön tärkeimmät arvoorientaatiot ovat - usko ihmisen positiivisiin pyrkimyksiin. Uskon ansiosta ihminen tuntee itsensä elävänä, hän uskoo parempaan tulevaisuuteen, hän uskoo saavuttavansa elämätavoitteensa ja että hänen elämässään on järkeä, ilman uskoa, ihminen on tyhjä astia.

стала особенно развиваться в девятнадцатом веке. Ihmisen elämän tarkoitusongelma alkoi kehittyä etenkin 1800-luvulla. Muodostui myös filosofinen suuntaus - eksistentialismi. Eksistentiaaliset kysymykset ovat ongelmia henkilölle, joka elää jokapäiväistä elämää ja kokee masentavia tunteita ja olosuhteita. Tällaisella henkilöllä on tylsyyden tila, kuoleman pelko ja halu vapautua.

Kuuluisa psykologi ja filosofi Victor Frankl loi oman teorian ja koulun, jossa hänen seuraajansa opiskelivat. Hänen opetustensa kohde oli mies etsimässä elämän tarkoitusta. Frankl sanoi, että kohtalonsa saavuttaessa ihminen paranee henkisesti. Kuuluisimmassa kirjassaan, jonka nimi on ”Mies etsii elämän merkitystä”, psykologi kuvaa kolme tapaa ymmärtää elämää. Ensimmäinen tapa sisältää työtehtävien suorittamisen, toinen - tietyn henkilön tai esineen kokemukset ja tunteet, kolmas tapa kuvaa elämätilanteita, jotka tosiasiallisesti antavat henkilölle kaikki hänen kärsimyksensä ja epämiellyttävät kokemuksensa. Osoittautuu, että järkevyyden saavuttamiseksi ihmisen on täytettävä elämänsä työllä tai jollain perustyöllä, huolehtimalla rakkaudestaan ​​ja opittava selviytymään ongelmatilanteista hyödyntämällä kokemusta.

Ihmisen elämän tarkoitusongelma, hänen elämänpolun, kokeiden, vakavuuden ja ongelmien tutkiminen on eksistentialismin - logoterapian - suunnan aihe. Sen keskellä on mies, olento, joka ei tiedä kohtaloaan ja joka etsii sielun rauhaa. Juuri se, että henkilö asettaa kysymyksen elämän ja olemisen tarkoituksesta, määrittelee hänen olemuksensa. Logoterapian keskipisteessä on elämän merkityksen löytämisen prosessi, jonka aikana henkilö joko etsii tarkoituksenmukaisesti olemuksensa merkitystä, ajattelee tätä kysymystä ja yrittää mitä tehdä, tai tulee pettymään etsintään ja lopettaa lisätoimien suorittamisen määrittämiseksi olemassaolon.

Ihmisen elämän tarkoitus ja tarkoitus

Ihmisen tulisi miettiä huolellisesti, mikä hänen tarkoituksensa on, mitä hän haluaa tällä hetkellä saavuttaa. Koska elämän aikana hänen tavoitteensa voivat muuttua, riippuen ulkoisista olosuhteista ja persoonallisuuden, sen toiveiden ja aikomusten sisäisistä muutoksista. Muuttuvat elämätavoitteet voidaan jäljittää yksinkertaiseen elämäesimerkkiin. Oletetaan, että kouluista valmistunut tyttö haluaa suorittaa tentit täydellisesti, mennä arvostettuun yliopistoon, hän kertoo uransa ja lykkää häät poikaystävänsä kanssa toistaiseksi. Aika kuluu, hän hankkii pääomaa liiketoimintaansa, kehittää sitä ja siitä tulee menestyvä liiketoiminnan nainen. Seurauksena alkuperäinen tavoite on saavutettu. Nyt hän on valmis järjestämään häät, hän haluaa lapsia ja näkee heissä elämän jatkotunnelmansa. Tässä esimerkissä asetettiin kaksi erittäin vahvaa tavoitetta, ja niiden järjestyksestä riippumatta molemmat saavutetaan. Kun henkilö tietää tarkalleen mitä haluaa, mikään ei estä häntä, tärkeintä on, että nämä tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarkoitettujen toimien algoritmi on muotoiltu oikein.

Matkalla päämäärän saavuttamiseen henkilö käy läpi tietyt vaiheet, joiden välillä on myös ns. Välitavoitteita. Esimerkiksi henkilö oppii ensin hankkimaan tietoa. Mutta tieto ei ole sinänsä tärkeä, vaan sen käytännöllinen sovellettavuus. Tällöin tutkintotodistuksen saaminen arvosanoin voi myötävaikuttaa arvostetun työn hankkimiseen, ja tehtävien asianmukainen suorittaminen edistää uraportaita. Täällä voi tuntea tärkeiden tavoitteiden siirtymisen ja välitavoitteiden toteutumisen, jota ilman kokonaista tulosta ei saavuteta.

Ihmisen elämän tarkoitus ja tarkoitus. Tapahtuu, että kaksi ihmistä, joilla on samat resurssit, elää täysin eri tavalla. Yksi voi saavuttaa yhden tavoitteen ja tulla toimeen sillä, että hän ei tunne tarvetta mennä pidemmälle, ja toinen, määrätietoisempi, asettaa itselleen aina uusia tavoitteita, saavuttaenkseen itsensä onnelliseksi.

Lähes kaikkia ihmisiä yhdistää yksi elämän tavoite - perheen luominen, lisääntyminen, lasten kasvattaminen. Siksi lapset ovat monien ihmisten elämän tarkoitus. Koska lapsen syntymän yhteydessä vanhempien koko huomio kohdistuu häneen. Vanhemmat haluavat tarjota lapselle kaiken tarvittavan ja työskennellä sen hyväksi yrittäen mahdollisimman hyvin. Sitten he työskentelevät kouluttaakseen. Mutta mikä tärkeintä, jokainen vanhempi haaveilee kasvattaakseen lastaan ​​oikealla tavalla niin, että hän kasvaa ystävälliseksi, oikeudenmukaiseksi ja älykäsksi henkilöksi. Sitten lapset, saatuaan kaikki tarvittavat resurssit vanhemmiltaan vanhassa iässä, voivat kiittää heitä ja asettaa tavoitteeksi heidän hoidonsa.

Ihmisten olemassaolon tarkoitus on halu seurata itseään maan päällä. Kaikkia ei kuitenkaan rajoita halu lisääntyä, toisilla on enemmän pyyntöjä. Ne ilmenevät yrittäen erottua harmaasta massasta eri elämänalueilla: urheilu, musiikki, taide, tiede ja muut toiminta-alueet, se riippuu kunkin ihmisen kykyistä. Tuloksen saavuttaminen voi olla ihmisen tavoite, kuten palkki, jonka hän hyppäsi. Mutta kun ihmisen tavoite saavutetaan saavuttamalla ja hän ymmärtää, että hän on hyödyttänyt ihmisiä, hän tuntee paljon enemmän tyytyväisyyttä siihen, mitä on tehty. Mutta tällaisen suuren tavoitteen saavuttaminen ja täydellinen toteuttaminen voi viedä vuosia. Monia tunnettuja ihmisiä ei koskaan tunnistettu heidän elämästään, mutta he ymmärsivät arvonsa merkityksen, kun he eivät olleet enää elossa. Monet ihmiset kuolevat nuorena, kun he ovat saavuttaneet tietyn tavoitteen, eivätkä ole nähneet elämässä enää mitään merkitystä itsemurhan lopettamiseksi. Näiden ihmisten joukossa, lähinnä luovia persoonallisuuksia (runoilijoita, muusikoita, näyttelijöitä), ja heidän elämänsä merkityksen menetys on luova kriisi.

Tällainen ongelma herättää ajatuksia ihmisen elämän jatkamisesta, ja se voi olla tieteellinen tavoite, mutta sinun on ymmärrettävä selvästi, mihin se on tarkoitettu. Jos katsot humanismin näkökulmasta, niin elämällä on suurin arvo. Siksi sen laajentaminen olisi asteittainen askel suhteessa yhteiskuntaan ja erityisesti yksilöihin. Jos tätä ongelmaa tarkastellaan biologian näkökulmasta, voidaan väittää, että tällä alalla on jo saavutettu joitain menestyksiä, esimerkiksi elinsiirtojen ja sellaisten sairauksien hoidossa, joita pidettiin kerran parantamattomina. Nuoruuden eliksiiristä puhutaan paljon lähteestä iankaikkisesti nuoren kehon ylläpitämiseksi, mutta tämä on silti fantasiatasolta. Vaikka viivästytisitkin vanhuutta ja noudattaisit terveellistä ja asianmukaista elämäntapaa, se tulee väistämättä mukana kaikilla ilmenemismuodoillaan, psykologisilla ja biologisilla. Joten lääketieteen tavoitteena tulisi olla myös jollain tavalla, jotta vanhemmat ihmiset eivät tunteisi fyysistä vaivaa eivätkä valittaisi syystä, muistista, huomiosta, ajattelusta, jotta he säilyttäisivät henkisen ja fyysisen suorituskykynsä. Mutta ei vain tieteen pitäisi käsitellä elämän pidentämistä, vaan yhteiskunnan itsensä tulisi luoda tarvittavat olosuhteet inhimillisten kykyjen kehittämiselle, varmistaa osallisuus julkiseen elämään.

Nykyaikaisen ihmisen elämä on erittäin nopeaa, ja hänen on käytettävä paljon energiaa ja voimaa täyttääkseen yhteiskunnan normit ja pysyäkseen kehityksen edessä. Kun ihminen on sellaisessa rytmissä, hänellä ei ole aikaa pysähtyä, lopettaa päivittäisten tehtävien suorittaminen ja muistoihin liikkeisiin automatisoituja liikkeitä ja miettiä miksi tämä kaikki tehdään ja kuinka kallista se on, ymmärtää syvästi elämää ja kehittää henkistä aluetta elämästä.

– это погоня за миражами, воображаемым успехом и счастьем, внедряемых шаблонов в головы, фальшивой культурой потребления современности. Nykyaikaisen ihmisen elämän tarkoitus on harjoittaminen mirageihin, kuvitteelliseen menestykseen ja onnellisuuteen, päähän upotettuihin malleihin, nykyaikaisen kulutuksen väärennettyyn kulttuuriin. Tällaisen ihmisen elämällä ei ole henkistä arvoa, se ilmaistaan ​​jatkuvassa kulutuksessa puristamalla kaikki mehut. Tämän elämäntavan seurauksena on hermostuneisuus, masennus , uupuminen, väsymys. Ihmiset haluavat napata itselleen suuren osan ja ottaa paikan auringossa, toisten tarpeista riippumatta. Jos katsot tältä kulmalta, näyttää siltä, ​​että elämä on menossa alaspäin, ja pian ihmisistä tulee kuin robotteja, epäinhimillisiä, sydämettömiä. Onneksi tällainen tapahtumien kulku on hyvin epätodennäköistä. Tämä ajatus on erittäin äärimmäinen, ja itse asiassa koskee vain niitä, jotka todella ottivat uran taakan ja kaikki siihen liittyvät vaikeudet. Mutta nykyaikaista ihmistä voidaan pitää toisessa yhteydessä.

Nykyaikaisen ihmisen elämän tarkoitus on lasten syntyminen ja kasvattaminen, joista voit olla ylpeä, itsensä parantaminen ja maailman parantaminen. Jokainen nykyaikainen ihminen on tulevaisuuden maailman luoja, ja jokaisen työvoimatoiminta on sijoitus yhteiskunnan kehitykseen. Ymmärtäessään arvoaan ihminen ymmärtää, että hänen elämällään on järkeä, ja hän haluaa antaa itselleen entistä enemmän, sijoittaa seuraavaan sukupolveen, tehdä hyviä tekoja yhteiskunnan hyväksi. Osallistuminen ihmiskunnan saavutuksiin antaa ihmisille ymmärryksen omasta merkityksestään, he kokevat olevansa progressiivisen tulevaisuuden kantajat, koska he olivat onnekkaita elääkseen tällaisen ajan.

Nykyaikaisen ihmisen elämän tarkoitus on itsensä kehittäminen, jatkokoulutus, tutkintotodistuksen saaminen, uusi tieto, jonka avulla voit luoda uusia ideoita, luoda uusia esineitä. Sellaista henkilöä tietenkin arvostetaan hyväksi asiantuntijaksi, varsinkin kun hän pitää työstään ja pitää sitä elämänsä tarkoituksena.

Kun älykkäitä vanhempia, lasten tulisi olla vastaavasti sellaisia. Siksi vanhemmat pyrkivät kehittämään ja kouluttamaan lapsiaan niin, että arvokkaat yhteiskunnan jäsenet tulevat heistä.

Ihmisen elämän tarkoitus ja tarkoitus

Jotta voidaan vastata kysymykseen: ”mikä on ihmisen elämän tarkoitus?”, On ensin selitettävä kaikki termien komponentit. ”Elämällä” tarkoitetaan luokkaa henkilölle, joka on tilassa ja ajassa. "Merkityksellä" ei ole tällaista erityistä nimitystä, koska käsite löytyy tieteellisistä töistä ja myös jokapäiväisessä viestinnässä. Jos jäsentää itse sanaa, se käy ilmi ”ajatuksella”, eli ymmärtää esinettä tai toimia sen kanssa, tietyillä ajatuksilla.

Merkitys ilmenee kolmessa kategoriassa - ontologinen, fenomenologinen ja henkilökohtainen. Ontologisen katseen takana kaikki elämän esineet, ilmiöt ja tapahtumat ovat järkeviä riippuen niiden vaikutuksesta elämään. Fenomenologinen lähestymistapa kertoo, että mielessä on kuva maailmalta, joka sisältää henkilökohtaisen merkityksen, joka antaa kohteille henkilökohtaisesti arvion, ilmaisee tämän ilmiön tai tapahtuman arvon. Kolmas luokka on henkilön semanttiset rakenteet, jotka tarjoavat itsesääntelyn. Kaikki kolme rakennetta antavat ihmiselle ymmärryksen elämästään ja paljastavat elämän todellisen tarkoituksen.

Ihmisen elämän tarkoitusongelma on tiiviisti sidoksissa tarkoitukseensa tässä maailmassa. Esimerkiksi, jos ihminen on varma, että hänen tarkoituksensa elämässä on tuoda hyvää ja Jumalan armo tähän maailmaan, hänen tarkoituksensa on olla pappi.

Kohde on tapa olla ihminen, se määrittelee sen merkityksen olemassaolosta syntymästään lähtien. Kun ihminen näkee tavoitteensa selvästi ja tietää, mitä tehdä, hän antaa itsensä täysin tähän koko vartalollaan ja sielullaan. Tämä on tarkoitus, jos henkilö ei täytä sitä, hän menettää elämän merkityksen.

Kun ihminen ajattelee kohtalostaan ​​elämässä, hän lähestyy ajatusta ihmishengen kuolemattomuudesta, hänen toimistaan, niiden merkityksestä nyt ja tulevaisuudessa siitä, mikä heidän jälkeensä jää. Ihminen on luonteeltaan kuolevainen, mutta koska hänelle on annettu elämä, hänen on ymmärrettävä, että kaikkea häntä, joka liittyy hänen tämän lyhyen elämänsä aikana, rajoittaa vain hänen syntymä- ja kuolemispäivä. Jos ihminen haluaa suorittaa tehtävänsä, hän tekee asioita, jotka ovat sosiaalisesti tärkeitä. Jos ihminen ei usko sielun kuolemattomuuteen, hänen olemuksensa on käsittämätön ja vastuuton.

Ihmisen elämän tarkoitus ja tehtävä on tärkeä päätös. Jokainen ihminen valitsee miten kokea itsensä ihmisenä, kehona ja sieluna, ja miettiä sitten minne mennä ja mitä tehdä. Kun ihminen on löytänyt todellisen kohtalon, hän luottaa elämänsä arvoon, hän pystyy selvästi rakentamaan elämänsä tavoitteet ja suhtautumaan maailmaan ystävällisesti ja kiitollisena annetusta elämästä. Kohde on kuin joki, jota pitkin ihminen purjehtii, ja jos hän itse ei tiedä mihin laituriin hänen pitäisi purjehtia, yksikään tuuli ei ole hänelle suotuisa. Uskonto näkee tehtävänsä palvella Jumalaa, psykologit - palvelemaan ihmisiä, joku perheenjäsenistä, joku luonnonsuojelusta. Ja et voi syyttää ketään hänen valitsemastaan ​​polusta, jokainen tekee niin kuin haluaa, miltä tuntuu.


Katselua: 103 668

4 kommenttia kohtaan ”Ihmisen elämän merkitys”

  1. Elämän tarkoitus on, että palaamme tietoisesti Jumalaan rakkauden ja uskon kautta Herraan Jeesukseen Kristukseen ja Yhden Jumalaan. Jumala antoi aikaa Saatanalle yrittää todistaa väitteensä, jonka mukaan ihmiset voivat tehdä ilman Jumalaa ja että hän voi viedä pois Jumalan kaikki Aadamin ja Eevan jälkeläiset. Älkäämme olkoon sotilaita ovelaan Saatanan käsissä, vaan pyrimme taivaallista Isäämme kohti!

  2. Kiitos paljon tekijälle artikkelista.
    Minua kiusasi hyvin pitkään kysymys elämän tarkoituksesta.
    Mutta kolme vuotta sitten luin Anastasia Novykhin kirjoja ”Sensei. Aboriginal Shambhala ”ja“ AllatRa ”. Sieltä ja kirjailijan seuraavista kirjoista löysin vastaukset kaikkiin kysymyksiini. Nyt, kolme vuotta myöhemmin, olen edelleen varma saatujen tietojen totuudesta.

    • Kuten hiekkajyvä Himalajalla, kuten piste mosaiikissa, kuten muurahainen muurahaispentu, jokainen ihminen, jopa edes tajuamatta tehtäväänsä, suorittaa tehtävänsä maapallolla. Kaikki on määrätty etukäteen. Tässä ja genetiikka purkaa yksittäisen henkilön persoonallisuuskoodin. Kaikki on tarkoitettu. Mutta kuka? Mitä tapahtuisi, jos kukin henkilö (erinomaisena oppilaana) täyttäisi tehtävänsä tarkalleen? Paratiisi maan päällä ???

  3. Kaikki tulee olemaan hyvin. Kiitos paljon ymmärryksestäsi.

Jätä kommentti tai kysy kysymys asiantuntijalle

Suuri pyyntö jokaiselle, joka kysyy: lue ensin koko kommenttiosasto, koska todennäköisesti sinun tai vastaavan tilanteen mukaan jo oli asiantuntijan kysymyksiä ja vastaavia vastauksia. Kysymyksiä, joissa on paljon oikeinkirjoitus- ja muita virheitä, ilman välilyöntejä, välimerkkejä jne., Ei oteta huomioon! Jos haluat vastauksen, ota vaiva kirjoittaa oikein.