Itsetuntoa

itsetunto valokuva Itsetunto on yksi tärkeimmistä psykologisista ominaisuuksista. Koska itsetunto on korkein, itsetunto ilmestyy positiivisen mielipiteen muodossa. Itse kunnioittavalle henkilölle on annettu riittävä objektiivinen itsetunto. Itsetunton taso määrää yksilön menestyksen ja hänen onnellisuuden tason. Korkea itsetunto johtaa menestykseen, samoin kuin korkeisiin saavutuksiin millä tahansa elämänalalla, ja päinvastoin, alhainen itsetunto ennakoi suurimman osan pettymyksistä ja epäonnistumisista.

Itsetuntoa ja itsetuntoa

Itsetuntoa, joka on vakaa persoonallisuusominaisuus, on erittäin merkittävä piirre henkilölle. Sen määrää henkilökohtaisten saavutusten suhde niihin tavoitteisiin, jotka yksilö asettaa itselleen. Näiden tavoitteiden yhdistelmä edustaa yksilöiden vaatimustasoa.

Vaatimustaso on käytännöllinen tulos, jonka kohde haluaa saavuttaa työssä. Käytännöllisessä toiminnassa yksilö pyrkii usein saavutuksiin, jotka ovat yhdenmukaisia ​​hänen henkilökohtaisen itsetuntonsa kanssa, edistävät sen normalisointia ja vahvistamista.

Tyytymättömyyttä tai tyytyväisyyttä aktiivisuuteen määrittelevänä tekijänä vaatimustasolla on merkittävä merkitys henkilöille, jotka ovat pyrkineet saavuttamaan menestystä, mutta välttämään epäonnistumista. Merkittäviä muutoksia itsetunnoissa tapahtuu, jos henkilö liittää epäonnistumisen tai menestyksen tarvittavien kykyjen puuttumiseen. Siksi yksilön henkisen elämän itsetunnon ja itsetunnon toiminnot ovat, että ne ovat sisäisiä olosuhteita ihmisen toiminnan ja käyttäytymisen säätelemiselle.

Koska itsetunton sisällyttäminen toimintamotivaation rakenteeseen, henkilö korreloi henkiset resurssit, henkilökohtaiset mahdollisuudet tavoitteiden ja toimintakeinojen kanssa. Tieto, jonka yksilö on kertynyt itsestään, ja tämän tiedon pohjalta kehittyvä globaali itsetunto, mahdollistavat moniulotteisen koulutuksen, joka muodostaa persoonallisuuden ytimen, nimeltään ”Olen konsepti”.

Itsetuntoa

Ihmisen itsetunnon ensimmäinen osa on tunneosa - tämä on tunne itsestään ja henkilökohtainen kuva itsestään.

Henkilökohtaisen itsetunnon toinen komponentti on osaamistaso, jonka yksilö havaitsee eri aloilla. Kun ihminen tuntee olevansa vahva omalla alallaan, hänellä on menestyksiä, saavutuksia, hänellä on korkea itsetunto. Saavutukset auttavat vahvistamaan itsetuntoa ja kasvattamaan omaa merkitystään. Jos henkilö on menestyvä liiketoiminnassa, niin hän tuntee hyvältä ja jos tuntuu hyvältä, hän tekee työnsä hyvin. Yksi seuraa toisesta.

Tärkeimmät komponentit ihmisten elämässä ovat henkilökohtaiset suhteet. Henkilöllä, jolla on riittävä itsetunto, nauttii itsetuntoa, hän tulee sisään ja tukee terveitä, positiivisia, rakentavia sekä rakastavia suhteita. Kompetenssin ja puutteellisuuden tunne suhteissa muihin ihmisiin heikentää itseluottamusta ja itsetuntoa, ja menestys suhteissa merkittävän henkilön kanssa vahvistaa henkilökohtaista itsetuntoa. Menestys viestinnässä muiden ihmisten kanssa antaa henkilölle mahdollisuuden tuntea olevansa täydellisempi, osaavampi ja vapauttaa menestykseen muilla elämänalueilla.

Psykologit huomauttavat suoran suhteen itsetunnon tason, suhteiden laadun ja itsensä hyväksymisen välillä.

On huomattava, että henkilö voi henkilökohtaisesti pitää itsestään vain siinä määrin kuin hän hyväksyy itsensä täysin, ja kuinka paljon hän pitää itsestään, määräytyy sen perusteella, kuinka paljon hän tuntee muiden ihmisten hyväksyvän hänet.

Monet yksilöt kasvavat ehdollisella hyväksynnällä ja usein tuomitsemalla ja hylkäämällä vanhempiensa. Aikuisena yksilöt hakevat hyväksyntää ja ehdotonta rakkautta muilta ihmisiltä ja lähinnä yhdeltä rakkaalta korvatakseen lapsuudessa puuttuvan rakkauden, josta mielenterveys riippuu.

Jotta ihminen voi alkaa kunnioittaa itseään, hänen on hyväksyttävä persoonallisuutensa täysin. Henkilö ei koskaan voi tuntea vilpittömästi myötätuntoaan itseään kohtaan, ennen kuin hän hyväksyy itsensä täysin ja hyväksyy heikkoutensa ja vahvuutensa. Avaimen itsensä hyväksymiseen hyväksyy ehdoitta toinen henkilö, jota henkilö ihailee, kunnioittaa ja lisäksi rakastaa. Kun joku muu hyväksyy yksilön täysin ja ilman koristelua - tämä auttaa häntä rentoutumaan ja hyväksymään itsensä arvokkaana ja merkittävänä ihmisenä.

Tuntea itsensä hyväksyttyä yksilön on kehitettävä itsetietoisuutta. Ihmisen tulisi olla tietoinen siitä, miksi hän tuntee, ajattelee ja toimii tällä tavalla. Hänen on ymmärrettävä elämäkokemuksen vaikutus persoonallisuuden muodostumiseen: miten ja miksi hänestä tuli juuri sellainen ihminen kuin hän on nykyään. Vain saavuttamalla korkea itsetuntemuksen taso voi edetä kohti korkean tason omahyväksyntää. Ennen kuin henkilö hyväksyy itsensä, hänen on ymmärrettävä paremmin kuka hän todella on. Ja hänellä on vain korkeatasoinen omahyväksyntä ja hän voi nauttia itsetuntoaan, ja tämä on avain terveeksi, onnelliseksi henkilöksi.

Itsetunton puute

Ihmisen itsetunto koostuu kokonaisesta tunteesta: kuinka hän tuntee itsensä, kuinka paljon hän pitää itsestään ja kuinka paljon hän uskoo olevansa tärkeä. Jokaisen ihmisen elämässä on hetkiä, jotka voivat heikentää itsetuntoa. On tärkeää muistaa, että elämän laskun jälkeen päätehtävänä on kyky nousta, säilyttäen samalla itsetuntonsa. Ja sillä ei ole mitään merkitystä, mitä ihminen tekee ja kuka henkilö on, koska ihmisen tärkein tehtävä on antaa elämä itselleen ja tulla siitä mitä hän on potentiaalisesti. Hänen ponnistelujensa merkittävin hedelmä on hänen oma persoonallisuutensa.

Liiallinen vaatimattomuus korvaa usein itsetunnon puutteen elämässä. Lapsuudesta lähtien lapsille on opetettu, että vaatimattomuus on hyvä laatu, mutta se ei ole käytännöllistä. Ilman kunnianhimoa ja kilpailuhenkeä menestystä ei voida saavuttaa, mutta monet ihmiset suhtautuvat myönteisesti tällaiseen käyttäytymiseen ja pitävät vaatimattomia ihmisiä. Vaatimuksella on myös positiivisia puolia: ahdistuksen vähentyminen, hyvät ihmissuhteet, alhainen konflikti, kyky nauttia nautinnosta yksinkertaisista elämänriemista. Ympäröivien ihmisten kanssa on usein mukava pysyä nöyrän ihmisen seurassa. Jos ihminen on liian vaatimaton ja luonto ei ole osoittanut hänelle hyvää kilpailuvaistoa, on erittäin tärkeää olla estämättä vaatimattomuutta heikentämästä itsetuntoa.

Henkilökohtainen itsetunto koostuu seuraavista keskeisistä asenteista:

- ihminen ajattelee, että hänen ansiostaan ​​maailma on parantunut, koska hän on siinä;

- henkilö luottaa kykyihinsä ja itseensä;

- hän osaa pyytää apua;

- Hän uskoo pystyvänsä kaikkeen.

Itsetunton puutteelle on ominaista:

- epäilyksiä heidän omasta merkityksestään;

- krooninen epäusko muihin ihmisiin;

- odotus petetyksi, sorrettuksi, loukkaantuneeksi;

- pelko siitä, että ihmiset eivät pidä siitä, ja tunne siitä, että se on;

- eristyneisyyden ja yksinäisyyden tunne.

Itsetunton puutetta voidaan parantaa seuraavasti:

- tee aina kaikki ajoissa kehittäen samalla luotettavuuden tunnetta;

- etsiä ratkaisua ongelmaan, ei perusteluja;

- olla kunnossa ja puhdas seuraten heidän ulkonäkönsä moitteettomuutta;

- puhua itsestäsi tukemisesta;

- toimimaan aina hyvässä uskossa

- ottaa vastuun valinnoistaan ​​ja toimistaan;

- unohda ongelmat ja anteeksi loukkaukset;

- Suunnittele, kirjaa, täytä toiveesi;

- ymmärtää, että hyviä asioita tapahtuu, ja kiinnittää huomionsa tähän;

- jakaa tietonsa ihmisille, jotka haluavat tietää heidät;

- tee haluamasi häiritsemättä muita;

- täytä lupaus;

- kerro aina totuus, odottamatta sopivaa hetkeä;

- olla yksin ja rauhallinen vähintään puoli tuntia päivässä.

Itsetuntoa

Itsetuntoa ja itsetuntoa ovat kaksi kääntöpistettä, jotka muodostavat ihmisen. Henkilö edustaa sitä mitä ajattelee itsestään. Itsetunton taso määräytyy ensisijaisen motivaation perusteella. Itsetuntoa ja sisäistä elämää koskevat tavoitteet risteävät toisistaan, ja väitteiden taso henkisessä ja sosiaalisessa elämässä riippuu siitä, kuinka paljon ihminen kunnioittaa itseään. Itsetuntoa kehitetään yksilön toimien kautta.

Itsetunton tason määrittäminen löytyy Rosenbergin asteikosta. Testin tarkoituksena on diagnosoida tutkittavan itsetuntoa. Tämä kyselylomake luotiin yksiulotteisena, mutta tekijäanalyysi paljasti kaksi riippumatonta tekijää: itsetuntoa ja itsensä nöyryyttämistä. Itsetuntelu on luontainen yksilölle ja ilman itsensä nöyryyttämistä, ja sen kanssa. Testitulokset liittyvät ahdistukseen, masennukseen , psykosomaattisiin oireisiin, johtajuuteen, aktiiviseen viestintään, ihmisten välisen turvallisuuden tunteeseen.

Ihmisarvon kehittyminen motivoi toimimaan, lisää elämästä tyytyväisyyttä ja antaa kiitoksen itselleen. Itsetunton saavuttamiseksi on erittäin tärkeää kehittää ja vahvistaa riittävää itsetuntoa ja suorittaa toimia, jotka tuovat henkilön lähemmäksi todellista itseä.

Itsetunnon tarve

Kolmannen tason sosiaaliset tarpeet ovat ihmisen kannalta erittäin tärkeitä, mikä ymmärretään yksilöiden suhteina yhteiskunnassa - ystävät, perhe, kommunikointi, kiintymys, hyväksyntä, rakkaus. Useimmat ihmiset haluavat ymmärrystä ja rakkautta. Kukaan ei halua olla yksinäinen tai hylätty, mutta jos tämä tapahtuu, se tarkoittaa sosiaalisten tarpeiden tyydyttämistä. On tärkeää olla unohtamatta yksilön sosiaalisia tarpeita, vaikka hän olisi siitä hiljaa. Ihmisen auttaminen ratkaisemaan sosiaaliset ongelmansa voi parantaa merkittävästi elämänlaatua. Vakava sairaus, vammaisuus, vanhuus luo usein tyhjiön, joka hajottaa sosiaaliset kontaktit. Näissä tapauksissa itsetuntoa ja viestintää ei tyydytetä.

Usein kommunikoidessamme yksilöiden kanssa emme ole välinpitämättömiä arvioidessaan heidän menestystä heidän puolestaan. Ihmiselle itsetunnon ja kunnioituksen tarve on erittäin tärkeä. Usein vammaiset, sairaat, vanhukset eivät kiinnosta ketään, ja kukaan ei voi iloita heidän menestyksestään, he eivät pysty tyydyttämään muiden kunnioittamisen ja kunnioituksen tarvetta. Siksi on erittäin tärkeää olla unohtamatta sellaisia ​​ihmisiä ja auttamaan heitä näiden tarpeiden täyttämisessä.


Katselua: 18 015

4 kommenttia aiheesta ”Itsetunto”

  1. En usko, että vaatimattomuus on jonkinlainen pahuus. Vaatimaton koristaa henkilöä! Olen erittäin vaatimaton, mutta minulla on kilpailuhenki. Puhutko luultavasti flegmaattisista ihmisistä?

  2. Kiitän artikkelin kirjoittajaa hyödyllisestä tiedosta.

  3. Kiitos paljon esitetystä syvällisestä systemaattisesta materiaalista, mutta mikä tärkeintä helposti saatavilla olevalla kielellä!

  4. Kiitos! Erittäin hyödyllinen artikkeli.

Jätä kommentti tai kysy kysymys asiantuntijalle

Suuri pyyntö jokaiselle, joka kysyy: lue ensin koko kommenttiosasto, koska todennäköisesti sinun tai vastaavan tilanteen mukaan jo oli asiantuntijan kysymyksiä ja vastaavia vastauksia. Kysymyksiä, joissa on paljon oikeinkirjoitus- ja muita virheitä, ilman välilyöntejä, välimerkkejä jne., Ei oteta huomioon! Jos haluat vastauksen, ota vaiva kirjoittaa oikein.