Arkistot ryhmälle 'Konfliktin psykologia'

julmuus

julmuus

Julmuus on ihmisen luonteenomainen piirre, joka liittyy suoraan ihmisen moraalisiin ja psykologisiin näkökohtiin. Julmuus on ihmisille tai eläimille ilmaiseva asenne, johon liittyy raakuutta, kipua, epäinhimillisyyttä, loukkauksia ja muita väkivallan muotoja. Julkisuuden määritelmällä on myös toinen näkökohta, mukaan lukien toisen kärsimyksen nauttiminen tietyssä kulttuurissa hyväksyttävien toimien aikana. Vastaavasti [...]

Konflikti

Konflikti

Konflikti on selkkaus, joka syntyy viestintäprosessissa osallistujien välillä asenteiden, asenteiden, intressien, uskomusten, arvojen, tavoitteiden erojen vuoksi. Konflikteja pidetään kaikkein akuutimpana tapana ratkaista vastakkainasettelu. Se koostuu osapuolten vastustamisesta ja siihen liittyy usein negatiivisia tunteita, toimia, jotka ylittävät yleisesti hyväksytyt normit. Vastakkainasettelut ovat väistämättömiä kaikilla elämän aloilla. Siksi on tarpeen tutkia konfliktien ratkaisumenetelmiä [...]

Konfliktien tyypit

Konfliktien tyypit

Ristiriitaisten persoonallisuuksien tyypit. Todennäköisesti jokaisessa viestintäpiirissä on sellainen henkilö, joka ensinnäkin puhuu paljon ja toiseksi melkein kaikki keskustelut hänen kanssaan päättyvät joko selventämällä suhdetta tai lopettamalla se. Jonkin ajan kuluttua viestintä jatkuu, ja ihmiset kommunikoivat uudelleen, kunnes konflikti toistuu. Läheisten suhteiden ylläpitäminen tällaisen henkilön kanssa on tietysti erittäin vaikeaa, ja [...]

Persoonallisuusristiriidat

Persoonallisuusristiriidat

Persoonallisuuden ristiriidat ovat ristiriitoja, jotka syntyvät erimielisyyksien seurauksena ihmisen erilaisten ääripäiden välillä. Kasvot halujen ja tarpeiden kanssa persoonallisuuden moraalisella ja eettisellä puolella, sen arvoorientaatioissa. Persoonallisuuden ristiriidat ovat taistelua yhden persoonallisuuden eri persoonallisuustrendien välillä. Ne ilmaistaan ​​ristiriidassa luokkien ”Minun täytyy” ja ”Haluan” tietoisuuden kanssa ambivalenttisten tunteiden ja tunteiden syntymisen kanssa. Tämä on taistelu [...]

Konfliktien hallinta

Konfliktien hallinta

Konfliktologia on tieteen ala, joka tutkii konfliktien alkuperän, kehityksen, kärjistymisen ja ratkaisemisen syitä kaikilla tasoilla niiden myöhempään loppuunsaattamiseen. Tiettyjen vastakkainasettelua herättävien ongelmasarjojen ratkaisu auttaa usein selviytymään vaikeuksista, jotka aikaisemmin havaittiin vastakkainasettelun olemuksen määrittämisen ja konfliktinratkaisun kohteen määrittämisen yhteydessä. Konfliktitutkimuksen aiheena ovat konfliktit, joita se pitää aiheiden välisenä ristiriidana, vastakkainasetteluina, [...]

Konfliktien hallinta

Konfliktien hallinta

Konfliktien hallinta. Kaikki ihmiset ovat konflikteissa. Ja se on tosiasia. Kaikista yksilöiden vuorovaikutuksista aiheutuu ristiriitojen muodostumista, mikä johtaa törmäyksiin. Konfliktien hallinta vähentää vastakkainasettelujen kielteisiä vaikutuksia ja ratkaisee näennäisesti ristiriidassa olevat erot. Konfliktinhallintaa joukkueessa tulisi harkita kahdelta puolelta: sisäiseltä (henkilökohtaiselta) ja ulkoiselta. Yksilöllinen näkökohta sisältää oman käyttäytymisreaktion hallinnan sodan aikana [...]

Konfliktin syyt

Konfliktin syyt

Konfliktin syyt. Konfliktologit yksilöivät yleensä konfliktien yleiset syyt ja yleisen vastakkainasettelun, joka koostuu osapuolten vaatimusten vastavuoroisesta poissulkemisesta, koska niiden tyydyttämismahdollisuudet ovat rajalliset. Yleisluonteisista syistä sosiologit erottavat seuraavista: subjektien päinvastainen käsitys asenteista, tavoitteista, taipumuksista, arvoista, käyttäytymistavoista, yksilöiden erilaisesta tilanteesta, ihmisten odotusten ja todellisten toimien välisistä eroista, tiedon puuttumisesta tai sen heikosta laadusta. [...]

Konfliktin tyypit

Konfliktin tyypit

Tyypit konfliktit. Nykyaikaiset sosiologit ja konfliktologit luokittelevat konfliktit pääsääntöisesti opposition aiheen mukaan, toisin sanoen vastakkainasetteluissa vastustajina toimivan yksilön tai toimijayhteisön mukaan. Lisäksi konfliktit on ryhmitelty alkuperän luonteen, vakavuusasteen, käytetyn ratkaisumenetelmän jne. Perusteella. Koska joka päivä ihminen kohtaa henkilöitä, joilla on erilainen tausta, arvojärjestelmä, [...]