NLP

nlp-valokuva NLP on suppeassa merkityksessä yksilöiden, joilla on pinnallinen ymmärrys tästä menetelmästä, tapa manipuloida ihmisiä. Itse asiassa NLP: n käsite on paljon laajempi. Se sisältää ihmisen käyttäytymisen mallinnuksen, yksilöiden ajattelun ohjelmoinnin, oman mielen hallinnan. Lisäksi NLP on erityinen psykologian alue. Jotkut pitävät häntä erikoisena menetelmänä alitajuntaan. Nykyään tätä suuntaa harjoitetaan pääasiassa erilaisissa psykologisissa koulutuksissa, ja sitä käytetään ylennyksissä, kaupassa, politiikassa, valmennuksessa ja viettelyssä.

NLP: n perusta on menetelmä, jolla kopioidaan kolmen kuuluisan psykoterapeutin, nimittäin perhepsykoterapian perustajan V. Satirin, gestaltterapian perustajan V. Satirin, ja Ericksonin hypnoosin aloittaneen M. Ericksonin, sanalliset ja ei-sanalliset käyttäytymisvastaukset.

NLP: n puolustajat uskovat, että subjektiivisen todellisuuden määräävät käyttäytymisreaktioiden ja käsityksen periaatteet, joiden seurauksena on mahdollista muuttaa käyttäytymistä, muuttaa uskomuksia ja parantaa vammoja. He tekivät tämän johtopäätöksen tutkimusmenetelmillä kerättyjen kielimallien ja kehon lähettiläiden perusteella. Alun perin tällaisten havaintojen perusteella kehitetyt tekniikat niiden tekijöiden mielestä olivat ”taikuutta”, jolla oli terapeuttinen vaikutus, ja itse NLP: tä ”yksilöllisen kokemuksen rakenteen analyysinä”. Kuvatut näkemykset perustuvat periaatteeseen, jonka mukaan kaikki käyttäytymisreaktiot (jopa täydellisimmät tai toimintahäiriöisimmät) eivät aiheudu sattumalta, niiden konfiguraatio voidaan tutkia.

NLP-psykologia

NLP: tä ( neurolingvistiläistä ohjelmointia ) pidetään itsenäisenä tietoalueena, huomioidaan henkilön yksilöllisen kokemuksen rakenne, hänen henkiset strategiat ja käyttäytymisreaktiot, onnistuneiden strategioiden kopiointi ja opettaminen. Tämä suunta perustuu erilaisiin periaatteisiin, jotka tukevat uskoa siihen, että muutos on jotain väistämätöntä.

NLP on nykyaikainen suuntaus käytännön psykologiassa. Menetelmä on alun perin syntynyt Yhdysvalloista kahdennenkymmenennen vuosisadan 70-luvulta, ja se absorboi yksinomaan parhaita käytännön psykologian menetelmistä.

NLP vaikuttaa yksilöiden käyttäytymisvasteen lisäksi myös mielenterveysmenetelmiin, joista kaikki ihmisen saavutukset riippuvat. Ajatusprosessien, tunteiden, uskomuksien syntymisen ja niiden kehityksen mallinnuksessa kuvattu suunta ottaa huomioon kaikki inhimillisen kokemuksen komponentit. Ensinnäkin NLP-tekniikoilla pyritään parantamaan kommunikatiivisen vuorovaikutuksen prosesseja. Se määritellään tapana tunnistaa ja luoda menestysstrategia, kyky muuttaa käyttäjän käyttäytymisvastet ja persoonallisuus siten, että hänestä tulee menestyvä henkilö.

NLP: lle käytännön psykologiassa on tunnusomaista yhteys useisiin suosittuihin alueisiin, kuten psykoanalyysi , gestalt, rationaalinen polku, sosionika, transaktioanalyysi (transaktioanalyysi).

Tämän suunnan pääpiirteisiin kuuluvat seuraavat. Menetelmää voidaan soveltaa täysin erilaisilla alueilla psykoterapiasta kauppaan.

Millä tahansa sovellusalueella NLP mallinntaa ensinnäkin taitoja, tutkimalla perusteellisesti jo onnistuneiden yksilöiden käyttäytymistä. Tätä menetelmää ei käytännössä kiinnosta asiakkaan aiempi henkilökohtainen kokemus, koska hän ei etsi menneisyytensä syitä, vaan tutkii havainnollistamistapaa, jonka perusteella hän rakentaa nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Ensinnäkin menetelmä keskittyy muutokseen, ei selitykseen. Eli ei ole kysymys "miksi", on vain kysymys "miten".

NLP on kiinnostunut teorioista vain siltä osin kuin se on käytännössä välttämätöntä, ja korostaa samalla, että tällaiset teoriat eivät ole hänelle kiistaton totuus, vaan vain toimivia malleja. Ensinnäkin, NLP on tekniikka, joka perustuu pikemminkin instrumentiaaliseen kuin arvolähestymistapaan.

NLP-tuki ei ole suunnattu ratkaisemaan yhteiskunnan olemassaolon tai uudelleenrakentamisen ongelmia. Menetelmä ei määrää henkilölle kuinka elää oikein. NLP: llä järjestetään koulutuksia. Teknisen koulutuksen avulla voimme muotoilla ihmisen ongelman uudelleen tehtäviksi, jotka auttavat ratkaisemaan, katkaisemalla vain ympäristöystävälliset vaihtoehdot.

NLP yleensä kiistää sellaisen asian kuin "oikea henkilö". Toisin sanoen, ei ole "oikeaa" käyttäytymistä tai "oikeaa" arvosuuntautumista. On vain käyttäytymisvaste, joka on enemmän tai vähemmän sopiva kontekstiin. Ja tehtävänä on antaa yksilölle mahdollisuus valita sopivin (tehokas, ympäristöystävällinen, tosi, edullinen).

Tämän suunnan perusta on iankaikkinen usko siihen, että oman tilan muutokset ovat mahdollisia. Lisäksi kaikki NLP-tekniikat hylätään tietoisilla toimilla, jotka johtavat tajuttomiin tuloksiin. Usein henkilö itse luo henkilökohtaisia ​​rajoituksia, joita hän mielellään noudattaa. Ihmiset asettavat selkeät rajat omalle elämälleen subjektiivisten ideoiden, periaatteiden ja pelkojen perusteella.

NLP-ohjeiden arsenaalissa on joukko riittäviä strategioita ja hyväksyttäviä työkaluja henkilökohtaisten rajoitusten laajentamiseksi ja muutosten tekemiseksi menestykseen. Lisäksi NLP: n strategiat ja työkalut ovat niin utilitaristisia, että niitä voidaan helposti soveltaa mihin tahansa elämän osa-alueeseen. Esimerkiksi NLP-psykologian tekniikat suhteissa antavat sinun herättää myötätuntoa ja kevyttä rakkautta haluamassasi kohteessa.

Nykyään on kehitetty monia tekniikoita, joiden tavoitteena on onnelliset ihmissuhteet, parantaen viestintätaitoja. Heidän avullaan voit vietteleä haluamasi ihmisen, löytää todellisen rakkauden. Tätä varten on kehitetty jopa NLP-koulutuksia - vastakkaisen sukupuolen kiinnostuksen herättämisen tekniikan opettaminen on erityisen suosittua nykyään.

NLP: n pääperiaate rakkaudelle suhteissa on seuraava: ihmisen henkilökohtainen elämä riippuu yksinomaan hänestä. Rakkausasioiden tekijä on henkilö. Vain hän päättää, muuttuuko hänen suhteestaan ​​komedia tai draama.

Kaikki sukupuolisuhteisiin liittyvät ongelmat ovat ihmisten alitajunnan ja heidän aiempien kokemusten sisältöä. Loppujen lopuksi jokaisella yksilöllä on syntymästä lähtien monia asenteita, joista suurin osa on täysin väärässä. Tällaiset asenteet ovat lujasti juurtuneet päähän ja ovat eräänlainen opas toimintaan.

Aiemmin alitajuntaan asettunut NLP-vakuuttamismenetelmä ohjelmoidaan helposti parempaan suuntaan.

NLP-tekniikat

Ensinnäkin, NLP käytännöllisessä psykologiassa on erittäin tehokkaiden tekniikoiden järjestelmä, jonka tarkoituksena on auttaa tavoitteiden saavuttamisessa. Nämä ovat tapoja opettaa ihmisille aivojen käyttöä. Kuvailun menetelmän seuraajat erottavat useita NLP: ssä käytettyjä perustekniikoita, nimittäin ankkurointi, kielistrategiat, uudelleenmuodostus, rakkauden NLP-tekniikat, kääntäminen ja lisätyt viestit.

NLP: n tunnetuin tekniikka on ankkurointi, joka perustuu vakioidun refleksin, nimeltään "ankkuri", ohjelmointiin. Ehdolliset refleksit voivat esiintyä yksinään. Esimerkiksi kuunnellessasi samaa melodiaa tietyllä kokemuksen hetkellä henkilö kehittyy refleksi.

NLP: n avulla voit kehittää halutun ilmastoidun refleksin - ankkurin luomiseksi. Tällaiset ankkurit voivat olla positiivisia tai negatiivisia. Jotta tietty hetki elämässä voidaan korjata, on tarpeen laittaa siihen “ankkuri”. Vakiinnuttaakseen sen tietoisuuteen, resurssiin, jonka avulla voidaan yhdistää yksilö siihen, mitä hän haluaa muistaa. Erilaisista kuvista, musiikista, kappaleista ja jopa hajuista voi tulla sellainen resurssi.

Keinut tekniikkaa pidetään universaalisimpana. Jopa maallikko voi käyttää sitä. Se on luotu tavoitteena muuttaa ihmisen valitsemaa elämän asemaa tai roolia. Tämä tekniikka koostuu kahdesta esityksestä, joista toisella on yhteys assosiaatioon ja joka vastaa jonkinlaista ääntä, visuaalista kuvaa, tilanteesta johtuvaa aistia tai tapaa, josta yksilö haluaa päästä eroon. Toinen näkemys on edellytys, joka yksilöllä on tapan sijaan. Esimerkiksi henkilö haluaa päästä eroon tupakkariippuvuudesta. Hänen on esitettävä kuva tai tunne, joka liittyy suoraan tupakointiprosessiin. Kuvittele sitten toinen kuva tai tunne, että hän haluaa saada pahan tapansa sijaan. Sitten voit alkaa harjoittaa itse tekniikkaa. Ensimmäinen kuva tulee esittää suurena kuvana suurella näytöllä. Se voi olla käsi, johon on kiinnitetty savuke, joka ulottuu huulille. Sitten sinun on esitettävä toinen kuva pienen tumman kuvan muodossa ja asetettava se ensimmäisen viereen. Esimerkiksi onnellinen kuva miehestä, jolla ei ole savuketta. Sen jälkeen sinun on vaihdettava kuvia nopeasti. Ensimmäisen kuvan tulee haalistua ja pienentyä mielen silmän edessä, ja toisen kuvan tulee kasvaa ja tulla kirkkaammaksi. Nämä henkiset manipulaatiot on tehtävä nopeasti ja samanaikaisesti. Sitten sinun on tarkasteltava tulosta, jonka jälkeen sinun täytyy henkisesti poistaa molemmat kuvat. Tällaiset toimenpiteet tulisi toistaa 15 kertaa ja tarkistaa, kuinka muutokset heijastuvat itse ihmiseen.

NLP-tekniikat ovat rakkautta. Tätä tekniikkaa käytetään aktiivisesti myös noutoissa. Tietämyksen omaava ja tätä tekniikkaa omaava henkilö voi kiinnostaa helposti haluamansa esineen, jopa niin, että hän ei epäile mitään pahaa. Useimmiten harrastavat pickuperit käyttävät seuraavia tekniikoita: ankkurointi, vitsit, “Poikaystävän tuhoaja”, jota käytetään, kun tytöllä on pariskunta, NLP-hypnoosi (Erickson-hypnoosin sanalliset tekniikat). Rakkaus- tai viettelytekniikoissa käytetään manipuloivia toimia.

Tytöt vietteleessään mieluummin ”kolmoishelix” -tekniikkaa, jonka luoja on Erickson, ja se koostuu pidämäsi esineen tuomisesta transsitilaan. Esimerkiksi tyttö kertoo tarinan, sitten katkeaa äkillisesti toisella tarinalla, sitten tämä tarina hajoaa kolmannessa. Ja kun esine ei odota, tyttö viimeistelee toisen ja ensimmäisen tarinan. Koska aivot muistavat tarinan alun ja lopun, keskustaa on käytettävä erilaisiin manipulointeihin.

Psykologia NLP: n ihmisten hallinta- tai manipulointitekniikat ovat suosituimpia. Niitä käytetään myös muuttamaan ihmisten asenteita ja uskomuksia, näkemyksiä erilaisista tapahtumista sekä muuttamaan tuttuja käyttäytymisreaktioita. Manipulatiivisista tekniikoista suosituimpia ovat: ”kysy lisää”, imarteleminen. Sanojen ja muiden parafraasi.

”Vaadi enemmän” -tekniikan ydin on kysyä yksilöltä paljon enemmän kuin todellisuudessa tarvitaan. Voit myös pyytää tekemään jotain outoa. Ihminen luonnollisesti kieltäytyy, mutta ajan kuluttua voidaan kysyä, mitä todella tarvitaan.

Johtamispsykologia koostuu tässä tapauksessa siitä, että henkilö tuntee epäonnistumisen aiheuttamat haitat. Lisäksi toinen pyyntö edelliseen verrattuna näyttää hänen silmissään merkityksettömältä.

Kuuluisa psykologi D. Carnegie väitti, että ihmisiin tulisi puuttua nimi, koska tämä vahvistaa heidän henkilökohtaisen merkityksensä. Loppujen lopuksi jokaisella yksilöllä ei ole mitään miellyttävämpää kuin oman nimensä ääni, koska se on todellinen vahvistus ihmisen olemassaololle. Siksi kutsumalla kaikkien nimen ja vahvistamalla siten hänen merkityksensä, henkilö saa järjestelyn ja kunnioituksen vastineeksi. Tilanne on myös nimikkeissä, erilaisissa riveissä ja sosiaalisissa tilanteissa. Esimerkiksi, jos kutsut henkilöä ystäväksi, niin hän pian alkaa tuntea ystävällisiä tunteita henkilöstä, joka osoittaa hänelle tällä tavalla.

Tekniikka “imartelu” koostuu sympatian herättämisestä komplimentien ja miellyttävien sanojen avulla. On kuitenkin oltava varovainen harjoittaessasi sitä. Itse asiassa, jos keskustelukumppanin mielestä, negatiivisuuden aalto lentää kohti imartelevaa. Siksi sinun on aina otettava huomioon keskustelukumppanin ominaisuudet ja valittava oikea tilanne.

NLP: n henkilöstöjohtamisen psykologia on, että jokainen kommunikoiva tuntee olonsa mukavaksi kognitiivisen harmonian tilassa, kun ulkoinen vaikutus vahvistaa yksilön omia ajatuksia ja tunteita.

NLP-temppuja

NLP-tekniikoita pidetään kaikkien saatavana. Ne auttavat parantamaan viestintää, muuttamaan käyttäytymisreaktioita ja menestymään eri aloilla.

NLP-tekniikat joka päivä. Monet ovat nähneet lasten animaatioelokuvan nimeltään ”Taapero ja Carlson” ja luultavasti muistavat sen hetken, jolloin Carlson makasi sohvalla ja Taapero puhdisti taloa. Tämä fragmentti symboloi ilmeistä vääryyttä. Mutta Carlson, huomaamatta tätä, tarjoaa lapselle tauon, koska hän on väsynyt, ja tehdä hänelle kahvia. Yhtäältä lapsi pitäisi ärsyttää sellaisesta epämääräisyydestä. Hän kuitenkin menee ja tekee kahvia. Loppujen lopuksi hänen aivonsa tajusivat, että ilman kahvia tekemistä ei olisi muutosta. Carlsonin lause koostui katkelmista. Ensimmäinen sisälsi ehdotuksen tauolle ja toinen kahvia. Siksi lapsen aivot havaitsivat tiedot seuraavasti: "Jos haluan pitää tauon, minun pitäisi tehdä Carlson-kahvia."

Tavoitteesi saavuttamiseksi, kun puhut henkilön kanssa, kun rakennat ehdotusta, sinun on alussa annettava, mitä keskustelukumppani tarvitsee. Tätä tekniikkaa käytetään usein mainoksissa. Kaveri piti tuntemattomasta tytöstä, ja hän haluaa ottaa hänen puhelinnumeron, mutta huolestuttaa siitä, että kauneus voi kieltäytyä. Jotta vältyisit "väärin", sinun on siirryttävä valitun kohdalle ja sanottava seuraava lause: "Voinko pyytää ystävääni tulemaan luoksesi huomenna keskellä päivää selvittääksesi puhelinnumerosi, jotta voin soittaa sinulle" . Obomlev niin monimutkaisesta huomisen tapahtumien "skenaariosta", tyttö kirjoittaa useimmissa tapauksissa heti puhelinnumeron.

Selitetyssä tilanteessa toimii tarkoituksellisesti luodun monimutkaisen skenaarion periaate muukalaiselle. Tyttö kuvitteli kuultuaan, että tosiasiallisesti huomenna tuntematon henkilö tulisi töihin hänen puolestaan ​​ja kysyisi puhelinnumeroa. Esitettyään kaiken tämän monimutkaisuuden, hänen on helpompi tyydyttää pyyntö välittömästi seurausten välttämiseksi.

On tiettyjä sanoja, jotka kuuleessaan itsestään ihmiset yleensä tekevät sen, mitä he sanovat hänelle. Nämä sanat sisältävät: joka kerta, jälleen, aina, jatkuvasti jne. Näiden sanojen käyttäminen keskustelussa auttaa nopeasti ratkaisemaan ajankohtaiset kysymykset tarkalleen tarpeen mukaan.

Voit saavuttaa halutun tuloksen myös keskustelussa toistamalla osittain keskustelukumppanin lauseiden loppu. Toisin sanoen sinun on toistettava keskustelukumppanin lauseen päättäminen lisäämällä lausunto, minkä seurauksena keskustelukumppani havaitsee vastustajan lauseen omakseen, johtuen siitä, että se käyttää katkelmaa sanomastaan ​​lauseesta. Kaikki ehdotukset, jotka alkavat sanoilla: rakas, ole ystävällinen, kiitos jne., Auttavat varmasti saamaan aikaan halutun tuloksen vuoropuhelussa.
Lisäksi usein keskusteluissa käytetään tekniikkaa, joka koostuu halutun sanan äänen korostamisesta. Toisin sanoen on sanottava pääsana selvemmin ja kovemmin. Tämän avulla voit häiritä keskustelukumppania tärkeästä ja saada hänet kiinnittämään huomiota korostettuun sanaan. Kun jotain on miellyttävää vastustajan keskustelussa, hänen kasvoihinsa ilmestyy hymy, sinun on yritettävä koskettaa häntä sillä hetkellä. Tällainen kosketus on eräänlainen ankkuri.

NLP-psykologia parisuhteessa. Sukupuolten välisten suhteiden parantamiseksi on kehitetty koko käyttäytymisstrategia, jota kutsutaan ”lähemmäksi - edelleen” -tekniikaksi. Se koostuu suhteiden vuorottelusta: läheiset ja lämpimät suhteet korvataan erillisillä, kylmillä suhteilla, joissa on välinpitämättömyyttä. "Lähempänä" -vaiheessa tyttö huolehtii, osoittaa arkuutta, suostuu mielellään kokouksiin, "seuraavassa" vaiheessa - hän osoittaa tarkkailematta jättämistä, viestintä on kylmää eikä hänellä ole vapaa-aikaa kokouksiin. Ensimmäisessä vaiheessa kumppani nauttii, nauttii tuotannostaan, huvitti ylpeydestään, toisessa vaiheessa hän näyttää hämmentyneeltä, hieman kaunaa, kiinnostus kasvaa. Lava “edelleen” herää vahvoissa puolivalmisissa, unohdettu turhaa: metsästäjä ja valloittaja. Toisessa vaiheessa sinun ei tarvitse toistaa. On tarpeen erottaa kylmyys loukkaantuneen käyttäytymisestä, mikä on käsittämätöntä kuin tyttö, joka päätti pelata hiljaa. Tällaiset toimet voivat vain vierastaa ihmisen.

”Lisävaihe” toimii tehokkaammin, jos sitä edelsi kiehtova, intohimoinen vaihe “lähemmäs”. Tämä tekniikka toimii sillä ehdolla, että mies osoittaa olevansa kiinnostunut tytöstä. On suositeltavaa, että ”jatko” -vaihe toteutetaan heti ensimmäisen läheisyyden jälkeen, kun varmistetaan valitulle, että hän oli parhaassaan ja yleensä super, mutta tähdet tulivat yhteen taivaalla niin, että hänen täytyi kiireesti ajaa kotiin, koska paljon erittäin tärkeitä asioita oli kertynyt. Tämän jälkeen vaihe “lähemmäksi” voidaan aloittaa vasta, kun valittu on tehnyt asioita nuoren naisen suosion ja huomion saamiseksi. Ensimmäinen, joka aloittaa lähentymisen liikkeen, on ehdottomasti kielletty, mies ei arvosta sitä. Kun olet luonut läheiset suhteet, voit kytkeä “lähemmäksi” -tilan milloin tahansa unohtamatta ehkäiseviä vaiheita “edelleen”.
Huomaa, että rakkaan kiinnostus on hiipunut, sinun on heti kytkettävä seuraavaan tilaan ja vietettävä vapaa-aika itsellesi, rakkaallesi, tapaamisiin ystävien kanssa, itsensä kehittämiseen jne.

Toisen rakkauden suhteen NLP-tekniikkaa pidetään "virittäjänä". Sen ydin on matkia eleitä, ilmeitä, kehon asentoa ja jopa kumppanin puhetta. Toisin sanoen, sinun täytyy tulla eräänlaiseksi valitun "peiliksi". Tämä tekniikka auttaa lisäämään keskustelukumppanin luottamusta ja voittamaan hänet, lievittämään aggressiota ja rauhoittumaan. Usein tällaista tekniikkaa harjoittavat huijarit, jotka houkuttelevat rahaa epäluuloisilta kansalaisilta. Kokeilu “virityksellä” tulisi tehdä huolellisesti. Koska jäljittelemällä ihmisen käyttäytymistä liiallisella innolla, voidaan saavuttaa päinvastainen reaktio. Kumppani voi päätellä, että häntä vain kiusataan tai huijataan. Siksi eleitä, ilmeitä ja vartaloasentoja ei tarvitse kopioida sokeasti, vaan liikesuunnan kuvaamiseksi. Esimerkiksi valittu heitti kätensä päänsä taakse, naisen tulisi suoristaa otsatukka tai harjata hänen kasvoilleen pudonnut kihara, laittaa jalka jalkaansa, kumppaninsa voi ylittää jalkansa nilkoissa jne. Ainoa asia, joka tulisi toistaa heti, on hymy. Lisäksi sinun on kiinnitettävä huomiota kumppanin puhetapaan. Huomatakseen, onko hän keskeyttämässä keskustelua, hänen puheensa on nopea tai hidastunut. Oman kertomuksen tyyli tulisi sovittaa valitun tahtiin.

Joka päivä oleva NLP ei voi aiheuttaa vahinkoa tekniikkaansa harjoittavalle henkilölle, koska se käyttää yksinomaan kehon sisäisiä potentiaaleja.

NLP-säännöt

Nykyään on monia NLP-sääntöjä, mutta niistä voidaan erottaa useita keskeisiä sääntöjä, joihin kaikki muut tämän menetelmän säännökset perustuvat.
Ensimmäinen sääntö kannustaa yksilöitä kiinnittämään huomiota kaikkiin oman sisäisen tilan ja ympäristön ilmenemismuotojen osiin. Tällaisia ​​komponentteja ovat visuaaliset kuvat, äänet, kinesteettinen, maku- ja hajuinformaatio. Koska kohteen ruumiin ja tietoisuus ovat kiinteä järjestelmä, jonka komponentit eivät pysty toimimaan erikseen. Siksi kuvatun menetelmän soveltaminen kohdistuu usein fyysiseen vuorovaikutukseen yksilön kanssa ja hänen omien tunteidensa ilmaisemiseen kehon liikkeiden avulla. Ymmärtämällä kunkin ilmentymän tarkoitus on melko helppoa tutkia yksilön tietoisuuden piilevimpiä kulmia.
Toinen sääntö sanoo, että kaikki ihmisen elämäkokemukset ovat kiinteitä hermostorakenteessa. Oikean lähestymistavan avulla voit helposti kokea tämän kokemuksen alitajunnan syvyyksistä ja käyttää sitä tavoitteidesi saavuttamiseen.

Kolmannessa säännössä todetaan, että jokainen hänen ympärillään olevien ihmisten aihe näkee vain ne ominaisuudet, jotka ovat itsessään. Toisin sanoen, jos henkilö osoittaa arvokkuutta kollegassaan, niin hän voi olla varma, että samanlainen laatu kuuluu hänelle, sitä ei vain ole vielä ilmaistu. Sama on negatiivisten piirteiden kanssa. Jos henkilö ei ole luonnostaan ​​töykeä, niin hän ei koskaan syytä tästä keskustelukumppania.

Neljännessä säännössä todetaan, että valinta olla kuningas tai hänen sulhanensa tässä maailmassa riippuu yksinomaan henkilöstä itsestä. Loppujen lopuksi jokainen ihminen on omien kohtalojensa demiurge.

Tärkein NLP: n sääntö on lause ”kartta ei ole alue”, mikä tarkoittaa seuraavaa. Ei ole järkyttämättömiä totuuksia. Kaikki muuttuu. Aika kuluu ja kartalle laitetaan uusia polkuja, samoin kuin henkilön asenteet muuttuvat. Tietojen ja uskomusten muutos on luonnollinen tapa persoonallisuuden asteittaiseen kehitykseen. Näkemysten ossifikaatio johtaa vain regressioon ja usein hajoamiseen. Kaikki NLP perustuu uskoon, että yksilöillä on valtava sisäinen potentiaali, jota he eivät milloinkaan koskaan käytä. Edellä kuvattujen sääntöjen lisäksi jokaisella tekniikalla on omat erityiset postulaattinsa.

NLP-hypnoosi sanelee omat sanallisen hoidon säännöt ja menetelmänsä. Sen päätehtävänä on luoda optimaaliset olosuhteet kehon tajuttoman potentiaalin aktivoimiseksi ongelman itsenäiseksi ratkaisemiseksi tai sairauden voittamiseksi. Siksi tätä tekniikkaa koskevat vaatimukset ovat erilaisia. Se harjoittaa laajasti eri puhetekniikoiden, epäsuorien ehdotusten ja strategioiden käyttöä ei-sanallisiin vaikutuksiin. Hypnoosi sen erilaisissa ilmenemismuodoissa esiintyy tavallisten ihmisten arjessa. Joka päivä, kommunikoidessaan keskenään, he yrittävät vaikuttaa toisiinsa, määrittää vastustajalle halutun käyttäytymismallin. Siksi NLP-hypnoosia voidaan pitää valttina, kadonneen hihatasona, aseena, jota voidaan käyttää melkein kaikissa arjen tilanteissa. Lisäksi hypnoosi on loistava tilaisuus voittaa itsesi, pelot, muuttaa stereotypioita, tehdä itsestäsi parempi. Voit ylittää itsesi vain ohjelmoimalla uudelleen. Toisin sanoen ohjelmoida tietoisuutesi, sisustaa itsellesi päinvastainen mielipide kaikelle negatiiviselle ja kehittää myös tehokkain elämäasento, mukava näkökulma maailmankatsomukseen ja tehokas strategia olemiselle.

NLP: n vakuuttaminen poistaa elämästä kaiken tarpeettoman, mikä häiritsee elämää, vapauttaa stereotypiat, jotka ovat vuosien varrella olleet yhteiskunnan innostuneita ja vapaita fobioista ja epävarmuudesta. Paras tapa vaikuttaa ihmisten väliseen viestintään ja sukupuoleen on NLP-vakuuttaminen.

Yhteenvetona tulisi päätellä, että NLP ei ole tiede, vaan käytännö. Tämä on kokonainen kokonaisuus malleja, malleja, taitoja ja tekniikoita, joiden avulla voimme ajatella ja toimia tehokkaasti tässä maailmassa. Sen tarkoituksena on tuoda hyötyä sitä harjoittaville, laajentaa valittavia rajoja, tarjota mahdollisimman monta käyttäytymismallia.

NLP: n seuraajat ovat vakuuttuneita siitä, että vain yhden tavan hankkiminen on valinnan puute sellaisenaan. Kaksi tapaa aiheuttavat jo yksilöllisen dilemman. Valinnan uskotaan tarkoittavan kykyä käyttää ainakin kolmea päätöstä tai lähestymistapaa. Siksi missä tahansa vuorovaikutuksessa tilannetta hallitsee se, jolle on ominaista suurempi joustavuus käyttäytymisessä.


Katseluja: 96 053 Linkkien kommentointi ja lähettäminen on kielletty.

18 kommenttia aiheesta “NLP”

 1. Hyvää iltapäivää Kuinka vakuuttaa henkilö NLP: n avulla siitä, että tekemäsi liiketoiminta on kannattavaa eikä vaadi valtavia investointeja?

 2. Kävin koko NLP-harjoittajan kurssin Khabarovsk NLP -keskuksessa. Tulin kurssilla paljon ongelmia - henkilökohtainen elämä, riippuvuudet, konfliktit. Ja viimeisellä harjoituksella tajusin, että olin muuttunut, ja ympärilläni oleva maailma oli muuttunut. Ja kiitos NLP: lle ja valmentajalle, joka opetti minulle. Kiitos artikkelista.

 3. Kuinka voit hallita itseäsi vihassa? Pidä viha

 4. Hei Kuinka vakuuttaa mies, joka muutti melkein aukkoon (ymmärtää itseään) ylläpitämään suhteitamme?

  • Hei Elena. Sinun on ensin ymmärrettävä itsesi ja ymmärrettävä, mikä ei sovi miehellesi sinussa. On vaikeampaa muuttaa sitä tai vakuuttaa sen tarpeellisuudesta. Aloita itsestäsi. Sinä muutat - miehen asenne sinuun muuttuu.
   Suosittelemme tutustumaan:
   / kak-vernut-muzhchinu /

   • Minun ei tarvitse ymmärtää itseäni, ymmärrän selvästi, mitä haluan sekä tältä mieheltä että suhteiltamme. Mutta hän vain muutti hiljaa pois eikä ota yhteyttä. Joissakin paikoissa estettiin minut, joissain paikoissa ei. Tuotiin pieneen keskusteluun kasvotusten. Mutta hän ei voinut ymmärtää, oliko hän lopettanut suhteemme vai ei. En halua painostaa ja esittää suoraa kysymystä. Mutta miten voin saada hänet varmistamaan, että hän keskustelee kaikesta kanssani ja hahmottaa kannan. Hän sanoo haluavansa olla yksin ja ymmärtää itseään. Mutta tulos on edelleen epäselvä minulle. Olen rauhassa.

    • Elena, olet oikeassa, että ei ole syytä painostaa miestä. Hänen on tehtävä aloite ja halu siirtyä lähemmäksi etsimässä sinua. Jos tämä ei ole, ja hän tietää haluamastasi olla yhdessä, niin on tarkoituksenmukaisempaa suhtautua odotteluun ja antaa tilanteen irti. Muutoin käy ilmi, että olet valloittamassa sitä. Usein pysyvät naiset miehet ovat huolestuneita ja pelkäävät itsensä pois.

    • Elena, on parempi omistaa tämä aika itsellesi. Kuten sanonta kuuluu, sitä nopeammin kurot, sitä nopeammin se karkaa. Miehet ovat kuin jousia, joskus hänen on ojennettava palatakseen myöhemmin.

 5. Upea artikkeli!

 6. Hyvää iltapäivää, kiitos upeasta artikkelista!
  Kerro minulle, onko tällaisen tekniikan avulla mahdollista rohkaista mieheni emäntästä?

  • Hei, Lisa. Ymmärtääksesi, onko kiinnostava mahdollista, on tärkeää ymmärtää, että NLP (neurolingvistillinen ohjelmointi) on neurologian ja kielitieteen risteyksessä luotu psykoterapiamenetelmä, joka perustuu tosiasiaan, että kielimuodot ja rakenteet vaikuttavat voimakkaasti ihmisen tietoisuuteen ja alitajuntaan. Tämä tarkoittaa, että vaikka vakuuttaisit (suullisesti) aviomiehesi parhaimmaksi, tämä ei riitä, koska kilpailijan syntymiseen on syy.
   Suosittelemme tutustumaan:
   / chto-delat-esli-muzh-izmenyaet /
   / kak-stat-idealnoy-zhenoy /
   / chto-glavnoe-v-otnosheniyah /

 7. Hei, kerro minulle kuinka käyttää NLP: tä tehdäksesi jotain ilolla? Esimerkiksi sama urheilu, ymmärrät mitä sinun täytyy tehdä, mutta silti et tunne siitä, laiskuus ja niin edelleen. Lisäksi haluaisin myös positiivisilla tunneilla.

  • Hei, Sergey. Levitä itsehypnoosi itsellesi. Itsehypnoosin harjoittaminen vaatii melko pitkän ajanjakson ja säännölliset luokat, mutta se voidaan tehdä kaikkialla ja aina, toista vain itsesi hymyillen: "Haluan tehdä tämän ..." (voit tehdä sen ääneen, voit sisäisen puheen avulla). Tämä suullinen asennus toimii itsenäisenä tilauksena ja ihminen alkaa heti esimerkiksi työntää ylös lattialta.
   Halutun fyysisen muodon saavuttaminen häiritsee laiskuutta, jota ei yksinkertaisesti ole luonnossa, mutta asiantuntijoiden mukaan elintärkeä energia kulutetaan väärin.
   On erittäin tärkeää ymmärtää, miksi sinun on saavutettava haluamasi ... Mitä mahdollisuuksia se antaa sinulle, etuja .. Tämä on motivaatio ja vie sinut kohti päämääriäsi.
   Sen jälkeen on ehdottomasti noudatettava valittua polkua ja suunnitelmaa sekä hylättävä toimenpiteet, jotka siirtyvät pois tavoitteesta, tyhjä ja turha harrastus: television katseleminen, tapaaminen ystävien kanssa.
   Usein itsetuntoa koskevia ongelmia syntyy, kun henkilö pakottaa itsensä tekemään ei-toivottuja asioita tai suorittaa toimia, jotka ovat hyvin ristiriidassa ihmisen itsensä uskomusten ja periaatteiden kanssa.

  • Hyvää iltapäivää, Sergey, ja luit tottumuksen voimasta.

 8. Kiitos paljon artikkelistasi!
  Löysin paljon uusia asioita itselleni, käytännön psykologina, haluan pitkään käydä NLP-kursseilla, ja luettuani tämän artikkelin olen tullut intohimoisemmaksi!