Itseluottamuksen

Itsevarmuus on epäilykset taitoista, valinnoista, vahvuuksista ja suunnitelmien toteutumisesta, joiden perusteella pelkää ja kriittisissä tapauksissa jopa kieltäytyy suorittamasta aktiivisia toimia. Läheisesti liittyvä on epävarmuuden tunne, jolla on tunne epäuskosta tai käsitys siitä, että jokin elämän osa on viallinen.

Samanlainen itsetunne syntyy lapsuudessa, kun muodostuu itsetuntelujärjestelmä, joka perustuu muiden vastaukseen. Ja jos tunne-aktiivisessa kontaktissa maailmaan ei ole selkeää päättämistä siitä, mitä toimia ja lausuntoja kiitosta tulisi olla, ja mitä rangaistaan ​​tai hylätä, niin tulevaisuudessa ei ole mitään elementtejä henkilökohtaisten ideoiden rakentamiseksi negatiivisesta ja hyväksyttävästä, kaikki on samaa ja vihamielistä. Oman olennon (ihmisten sanat, kulttuurissa julistetut prioriteetit) ulkoisen arvioinnin prioriteetti, joka on jäljellä lapsuudesta, johtaa epävarmuuden lisääntymiseen.

Itsevarmuuden ongelma johtuu siitä, että eri ihmiset eivät pysty reagoimaan yhtä tapahtumaa kohti, mikä tarkoittaa, että ajatus jatkuvasta itsensä havainnosta muiden ihmisten arvioiden kautta on järjetöntä ja merkitsee vain ahdistuneen epävarmuuden lisääntymistä ja uupumusta.

Mikä on epävarmuus?

Epävarmuus viittaa itsetunnon tulokseen, joka on tärkeä henkinen ominaisuus, joka tarvitaan korreloimaan kykynsä tilanteisiin, jotka syntyvät henkilön itsensä asettamalle tielle tai tavoitteille. Tämä on eräänlainen elämämme mittauslaite, jonka avulla on mahdollista hallita ja on suositeltavaa rakentaa sen tapahtumien kulku. Riittävä itsetunto auttaa rakentamaan harmonisia suhteita ihmisiin ja maailmaan, ja se määrittelee rauhallisen ja raittian ilmeen, jossa on ymmärrys siitä, että elämän kulku määräytyy sen omien lakien mukaan ja niissä ei ole mitään ongelmaa alistaa tai ylentaa yhtä ihmisiä. Riittämätöntä itsetuntoa, joka on aliarvioitu , käyttäytymistasolla ilmaistaan ​​epävarmuudella, pelolla siirtyä eteenpäin elämässä tai ilmaista vaihtoehtoista mielipidettä, lopettaa kykyjen ja lahjakkuuden toteutuminen.

Epävarmuusongelma aiheuttaa vaikeuksia viestinnässä, ongelmia omien toiveiden ja suunnitelmien toteuttamisessa, vaikuttaa emotionaaliseen taustaan ​​sen heikkenemisellä, jatkuvien kateuden , ahdistuksen ja epätoivon tunteiden esiintymisellä. Luottavaiselle henkilölle on ominaista kirkas ja tunnepitoinen puhe, halu puhua avoimesti ja rehellisesti ajatuksiaan ja nykyisiä tunteitaan, kohtalaisten eleiden esiintyminen korreloi tarinan kanssa. Keskusteluissa luottavainen henkilö voi vastustaa mielipiteitään muille, ei pelkää tuntua oudolta tai olla hyväksymättä, hyväksyy kohteliaisuuksia haluamatta heikentää ansioitaan.

Epäselvyys ilmenee yleensä tietyillä erityisillä alueilla tai tilanteissa johtuen tämän sensaation muodostumisen yksilöllisestä erityistilanteesta, vaikkakin on tilanteita, joissa epävarmuudesta tulee ratkaiseva ominaisuus ja tunkeutuu kaikkiin alueisiin.

Epävarman henkilön itsetuntemus on melko valitettavaa, lisäksi turvattomuuden tunne alkaa vaikuttaa toimintaan ulkomaailmassa, usein häiritsemällä tai estämällä sitä. Mietitkö, kuinka voittaa epävarmuus itsestään, ihmiset tulevat psykologin toimistoon tai jopa rituaaliin shamaaniin etsimään keinoja pelastamiseksi.

Syyt epäluuloisuuteen

Lapsuuden tilanne on vastuussa siitä, että syntyy suotuisa maaperä epävarmuuden etenemiselle - varhaisessa iässä ihmisen näkemä käyttäytyminen on painettu psyykeyn ja pysyy siellä normaalina, samoin kuin merkittävien aikuisten ja ympäristön reaktiot lapsen käyttäytymiseen muodostavat reaktion ja käyttäytymisen tyypin. Esimerkiksi, jos aktiivinen toiminta johtaa vain ulkomaailman kielteiseen reaktioon, niin lapsi menettää motivaationsa aktiivisen toiminnan ilmenemiseen. Mutta ei pitäisi sulkea pois sitä tosiasiaa, että kielteisen vastauksen puuttuminen ei aina suojaa epävarmuuden kehittymistä. Jollei emotionaalista reaktiota tapahtuvaan, niin sanottuun "tunnevakuumiin" (kun ei ole positiivista tai negatiivista reaktiota), kehittyy myös itseluottamus.

Omien toimiensa ja myöhemmän todellisuuden reagoinnin avulla ihminen oppii rakentamaan käyttäytymismallien lisäksi myös kuvan maailmasta, jossa hän on. Emotionaalisten reaktioiden puuttuminen tai jatkuvasti vain negatiiviset tai muodollisesti positiiviset reaktiot aiheuttavat sekaannusta ympäröivän todellisuuden määrittämisessä, aiheuttaen ahdistusta ja epävarmuutta.

Epävarmuus aiheuttaa paljon ongelmia elämäntapoilla, yhä useammat ihmiset haluavat päästä eroon siitä, lukea erityisiä artikkeleita, ilmoittautua koulutuskohteisiin, mutta eivät katso ongelman ydintä. Kun tiedät itseluottamisen syyt, voit estää sen esiintymisen tai pahenemisen ja laatia tehokkaimman suunnitelman selviytymistä varten.

Ensimmäinen ja syvin syy on tietämättömyys itsestään ja sisäisen maailman piirteiden rakenteesta. Kun ihminen elää, ulkoisten vihjeiden ohjaamana, hänen itsensä käsitys muodostuu joukosta sosiaalisia rooleja, ne ovat kukin ainutlaatuisia ja muodostavat yksittäisen piirustuksen, mutta eivät ole sisäisen luonteen ydin tai heijastus. Loppujen lopuksi, jos olet paha aviomies ja poika, mutta hyvä isä ja työntekijä - tämä ei kuvaa sinua ollenkaan, se on osoitus siitä, kuinka hallitset tiettyä roolia.

Jos itsearviointi perustuu suoritettujen roolien arviointiin, niin sisäinen tarkkailija on hämmentynyt ja esiintyy epävarmuutta. Sisäisen itsensä määrittämiseen tulisi kuluttaa valtavasti aikaa ja vaivaa, jolloin itsesi ei tunnistaisi suoritettuja toimintoja. Heti kun tällainen virheellinen tunnistaminen tapahtuu, epävarmuus katoaa, tiedät tarkalleen, kuka olet, mitä pystyt, mitä haluat, tilanteesta, ihmisistä ja heidän mielipiteistään riippumatta.

Epävarmuuden ongelma korreloi elämän tarkoituksen olemassaolon kanssa . Henkilö, jolla ei ole aavistustakaan, miksi hän elää ja mitä pyrkii tai muuttaa jatkuvasti elämän prioriteettejaan miellyttääkseen yhteiskunnan toiveita, menettää motivaation. Kun motivaatiota ei ole, kaikki tehdään ponnisteluilla, pakottamalla itsesi. Tällaisilla ihmisillä ei ole silmänsäkäänkään silmälujaa ja sitä varmaa jatkuvaa halua kaikissa, jopa jokapäiväisissä asioissa, jota henkilöllä on, joka on päättänyt pestä pois ja ohjata elämäänsä.

Tietämättömyys todellisista arvoistani ja prioriteeteistani on samanlainen kuin elämän tarkoituksen tietämättömyys ja tuo ihmisten elämään epäorgaanisen osan. Luottamus hajoaa kuin sumu, jos henkilön on vaikea selittää itselleen, mikä on todella tärkeää, ja yrittää rakentaa elämänsä muiden prioriteettien perusteella, jotka ovat vieraassa sisäisessä kirjeenvaihdossa. Tällaiset toimet aiheuttavat epävarmuuden tunteen ja henkilöiden välisen konfliktin .

Epävarmuuden tunne lisääntyy, kun menetät yhteyden omaan kehoon. Huolimatta suuren henkisen kuormituksen tarpeesta, fyysisten tuntemusten ja toimintojen täydellinen hylkääminen henkistä suuntaan on virheellinen. Sen lisäksi, että kehon kanssa työskenteleminen antaa ihmisen ilosta ja osallistumisesta nykyhetkeen, ts. palauttaa hänet elävään, ei huomaavaiseen tilaan. Tämä on edelleen syvä vihjeiden lähde. Keskittymällä omiin fyysisiin tuntemuksiinsa ihminen alkaa tuntea maailmaa paremmin, jopa ennustaa tapahtumia. Luonnollisesti suhteet omaan kehoon vaikuttavat itseluottamuksen kehittymiseen.

Tietämättömyys ja kyvyttömyys puolustaa psykologisia rajoja ovat syynä ja seurauksena epävarmuudelle, sulkemalla ympyrä. Rajojen tunteminen mahdollistaa positiivisen viestinnän parantamisen ja negatiivisten minimoinnin. Yleisin merkki sisärajojen heikkenemisestä on kyvyttömyys kieltäytyä, ja saman syyn toinen napa on kieltäytyminen kaikilta. Tämä käyttäytyminen muodostuu lapsuudessa, kun epäonnistuminen johti rangaistukseen, nöyryytykseen tai syyllisyyteen . Aikuisenä iässä mitä enemmän ihminen luolautuu, jolloin muut voivat hajottaa rajansa ja päästä rankaisematta henkilökohtaiselle alueelleen (perustella tätä sanomalla, että hän on rakastettu), sitä enemmän puolustusfunktiot surkeutuvat, ja tarvittaessa henkilö voi hämmentyä tietämättömyydestä kuinka suojella hänen mielentilaansa, epäilee kykyjään.

Merkkejä itseluottamus

Epäselvyys on piirre, jolla ei ole ikää, sukupuolta tai kansallisia piirteitä. Useammin makaa lapsuudessa, mutta voi tapahtua aikuisuudessa elämätapahtumien vaikutuksen alaisena. Epävarmuuden olemassaoloa kuvaava merkki on pelko ja haluttomuus päästä huomion keskipisteeseen, sillä ei ole väliä onko kyse johtajan epäjohdosta koko joukkueessa vai palkinnon esittämisestä lavalla. Epävarmalle henkilölle lisääntynyt huomio henkilöstään aiheuttaa vakavaa stressiä, koska sellaisissa tilanteissa käyttäytymisestä ei ole positiivista kokemusta.

Usein hämmennystä on kiitollisuuden vastaanottamisesta (samalla jatkuvaa hyväksynnän etsimistä), halua vähentää ansioitaan tai jopa tehdä niin, että henkilöllä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mistä he ylistävät häntä. Sama pelko sisältyy, koska kun olemme hyväksyneet kiitollisuuden, otamme vastuun täydellisyydestä. Tämä on eräänlainen lausunto maailmalle ”minä olen”, kun taas epävarma henkilö pyrkii katoamaan tai muuttumaan vähemmän havaittavaksi.

Epävarmuus ilmenee myös fyysisellä tasolla. Tällaisilla ihmisillä on kuollut sukupuutto, tunneettomat, hiljaiset äänet, mahdollisesti kokkuvia. Liikkeet voivat olla nykimistä (kun he eivät tiedä kuinka parhaiten miellyttää) tai rajoitettua (kun pelko, joka ilmenee, alkaa kasvaa). Olkapäät on yleensä taitettu, siellä on nokka ja kimppu - kaikki nämä ilmenemismuodot johtuvat halusta piiloutua, käpertyä, viedä mahdollisimman vähän tilaa.

Tällaisten enemmän tai vähemmän ilmeisten ja loogisten epävarmuustekijöiden lisäksi on myös hienovaraisempia. Esimerkiksi usein valittavat ovat luonnostaan ​​ihmisille, jotka eivät pysty suojelemaan itseään ja edustavat manipuloivaa tapaa vaikuttaa tilanteeseen, kun taas itsevarma henkilö toimii avoimesti. Henkilön puhe voi kertoa hänestä paljon, joten puhelukyky, juorut, säädytöntä ilmaisua ovat vain naamio, puolustava reaktio, jonka takana piilossa on haavoittuva olemus ja kyvyttömyys löytää sopivia tapoja puolustaa etujaan.

Missä ei ole rauhallista, avointa ja ystävällistä asennetta itseään ja toisia kohtaan, turvattomuus piiloutuu, ja pakenevassa tai hyökkäävässä muodossa se riippuu henkilöstä.

Kuinka voittaa itsevarmuuden?

Ensimmäinen askel kohti epävarmuuden tunteen voittamista on tunnistaa sen läsnäolo, ei pakene tätä pelkoa, vaan oppia tuntemaan se, nähdä missä tilanteissa se syntyy, mistä se kasvaa ja josta se vähenee. On mahdotonta päästä eroon siitä, jolle ei ole annettu nimeä. Ja vasta ongelman tunnistamisen jälkeen voit laatia suunnitelman itsestään epävarmuuden voittamiseksi.

Aloita mennä tavanomaisten toimien ja rituaalien ulkopuolelle, avaa ovi uudelle. Tee epätyypillisiä tai pelottavia asioita useita kertoja viikossa. Jos olet varma, että harmaa sopii sinulle - osta punainen mekko, harkitse treffailua kadulla vaarallisena - keskustele satunnaisesti ohikulkijan kanssa ja kaikki samalla tavalla. Mitä enemmän laajennat tällaisten toimien luetteloa, sitä nopeammin löydät uusia mielenkiintoisia asioita itsestäsi ja maailmasta.

Yksi syy epävarmuuden kehittymiseen on syy yhteyden menettämiseen kehoon - palauta se. Tilaa urheilu tai tanssi, josta pidät. Ehkä se on jooga tai lenkkeily aamulla, tai ehkä hieronta. Kuuntele toiveesi ja suorita kaikki toimet, jotka auttavat palauttamaan kehosi elinvoiman. Haittavaikutuksia ovat parannettu ryhti, kehon muoto, hyvinvointi ja uni.

Yhdistä alitajunta tietoisuuteen. Pelaa tilanteita, jotka johtavat menestykseesi, visualisoi, kuvittele hajuja, makuja ja kosketuksia. Sinun tehtäväsi on kokea tulevat aktiviteetit täysimääräisesti positiivisella tavalla, mukaan lukien emotionaalinen alue. Ajattelemme toimintamme ohjelmointia, mitä useammin selaat epäonnistuneen skenaarion läpi, sitä todennäköisempi on, että tilanteessa alat toimia automaattisesti. Ole turvassa - laita alitajuntaan suotuisa, onnistunut skenaario.

Harjoittele suhteita. On parempi aloittaa lähimpien ihmisten kanssa, koska ne ovat turvallisimpia yhteyden osoittamisessa ja aloittamisessa. Näytä tunteesi, vaikka heille se olisikin yllätyksen muodossa - kutsu teatteriin, merkityksetön esitys. Yritä antaa muille positiivisia tunteita käyttämällä tätä tapaa luoda yhteyksiä. Mutta samalla kuuntele huolellisesti itseäsi, jotta ilon antaminen ei muutu oman kappaleesi palvelemiseen ja asettamiseen kurkun puolelle.

On monia suosituksia, yksi olemus - sinun pitäisi asteittain siirtyä eteenpäin, samalla kun et koe äärimmäisen epämiellyttäviä tunteita. Tietty jännitys, ahdistus uudesta - kyllä, pelko, epämukavuus ja pakko - ei.

Kuinka voittaa pelko ja epävarmuus?

Kyvyttömyys puolustaa etujaan huolimatta siitä, että se on täysin oikein, ilmaista tunteensa ymmärrettävässä muodossa vastustajaa kohtaan, ottaa yhteyttä ja tuntea toisiaan, vastata kieltävästi, johtaa ihmisiä pitkin, ehdottaa uutta ideaa - nämä ongelmat ilmenevät epävarmuuden ja pelon risteyksessä.

Viestinnän jatkuvien epäonnistumisten takia negatiivinen emotionaalinen tausta kasvaa, ja henkilö joko lopettaa kokonaan yrittää luoda vuorovaikutuksen ja sulkeutuu itsensä tai tulee suoja-asemaan liiallisesta aggressiosta . Mutta kunnes kriittinen hetki ei ole paluuta, monet yrittävät tehdä jotain sosiaalisella pelollaan. Hyödyllisten artikkelien lukeminen on ensimmäinen askel, mutta tarvitset todellista toimintaa, jota harjoitetaan jokapäiväisessä elämässä elävien ihmisten kanssa.

On syytä ymmärtää sellainen aksioomi, että jokaisella on pelkoja, epävarmuutta ja komplekseja. Onnistunut vuorovaikutuksessa ei ole se, joka tuhosi heidät itsessään (tämä on mahdotonta), vaan se, joka keskittyy viestintään. eli Kun puhut henkilön kanssa, huomion tulisi keskittyä keskusteluun ja keskusteltuihin aiheisiin, ei omiin pelkoihisi. Muutoin syntyy noidankehä - ajattelet pelkojasi, vierität läpi erilaisten fiaskovaihtoehtojen, kun taas aivosi ovat miehitetyllä omilla ajatuksilla, keskustelukumppani kärsii huomion puutteesta, menetät keskustelun tärkeät osat, mikä tekee kommunikaatiosta epäonnistuneen. Jos seuraat henkilön emotionaalisia reaktioita, rakenna kunnollinen valinta argumentteja, ts. olivat itse keskustelussa, niin kaikki olisi onnistunut.

Toista yleistä pelkoa ei hyväksytä, ei arvosteta. Hänellä on melkein geneettinen tila, koska syrjäytyminen muinaisina aikoina tarkoitti välitöntä kuolemaa. Tästä pelosta syntyy päättämättömyys oman yksilöllisyytensä ilmentymisessä, halua olla ulkonematta ja sulautua joukkoon. Paradoksi on siinä, että harmaat eivät ole persoonallisuuksia, jotka ovat mielenkiintoisia tai tärkeitä. Jopa mielenkiintoisempaa on oppia inhimillisimmästä vihollisesta, ja tämä vie emotionaalisesti viestintään enemmän kuin henkilö, joka yrittää miellyttää sitä. Pyrkää elämään omien vakaumustesi mukaan yrittämättä miellyttää kaikkia. Aina on niitä, jotka ovat tyytymättömiä sinuun. Vain yhdessä tapauksessa elät miellyttääksesi heitä, pettämällä itseäsi ja vieksesi iloasi, toisessa tapauksessa et ehkä pidä muista, mutta tartut summeeseen, joka elää kiinnostuksen kohteidesi mukaan. Ja todennäköisimmin juuri sellainen elämäasento houkuttelee ystäviäsi tukemaan ihmisiä ja samanhenkisiä ihmisiä.

Pelon ja epävarmuuden voittaminen koostuu jatkuvasta koulutuksesta ja asteittaisesta noususta. Jos pelkäät korkeuksia, ala sitten astua asteittain nousemaan yhä korkeammalle, aloita katsomalla ulos toisen kerroksen parvekkeelta saavuttamalla vähitellen korkeakerrostalon katon tai vuoren huipulle. Samoin kommunikoinnilla - jos pelkäät tavata ihmisiä, voit aloittaa kysymällä kolmea ihmistä päivässä, sitten tuntemalla toisensa ja käymällä sitten puolen tunnin keskusteluja uusien ystävien kanssa. Tärkeää on vähitellen luoda poissa oleva pelottava taito.

Jos epävarmuustekijäsi ja epäonnistumisen pelkosi johtuu objektiivisesta tietämättömyydestä (esimerkiksi ammattilainen), silloin ei ole mitään syytä kehittää luottavaista ääntä ja harjoitella vakuuttavaa puhetta - on syytä päivittää taitojasi ja tiedonsaanti sinänsä täyttää puuttuvan rauhallisuuden varauksen.

Tärkein voiton sääntö on ystävällisyys. Sinulla voi olla haluamiasi puutteita, jotka eivät täytä korkeita vaatimuksia, olla osa täysin tuntematonta yritystä, mutta jos olet ystävällinen, sinä olet psykologisesti oikeassa, ja ympärilläsi olevat ihmiset yrittävät kehottaa, auttaa tai suojata sen sijaan, että hyökkäävät, pilkkaavat tai huomauttavat virheitä.


Katseluja: 28 764

6 kommenttia aiheesta ”Epävarmuus”

  1. Haluaisin kysyä tekijältä kysymyksiä. Artikkeli on mielenkiintoinen. Kiitos

  2. Erittäin hyvä artikkeli. Vaiheittaiset käytännön ohjeet epävarmuuden poistamiseksi)))

  3. Erittäin ymmärrettävä. Kiitos

  4. Kiitos artikkelista. Yksi parhaimmista artikkeleista aiheesta. Pidin siitä todella.

  5. Kiitos artikkelista, taistelemme itseluottamusten kanssa)

  6. Erittäin hyvä artikkeli. Luin paljon tietoa aiheesta, mutta juuri tämä materiaali osoittautui selkeästi kirjoitettuna ja rohkaisevan aktiiviseen toimintaan. Kiitos

Jätä kommentti tai kysy kysymys asiantuntijalle

Suuri pyyntö jokaiselle, joka kysyy: lue ensin koko kommenttiosasto, koska todennäköisesti sinun tai vastaavan tilanteen mukaan jo oli asiantuntijan kysymyksiä ja vastaavia vastauksia. Kysymyksiä, joissa on paljon oikeinkirjoitus- ja muita virheitä, ilman välilyöntejä, välimerkkejä jne., Ei oteta huomioon! Jos haluat vastauksen, ota vaiva kirjoittaa oikein.