Ihmisen tunteet

ihmisen tunteita kuvaa Ihmisen tunteet ovat ihmisen arvioitu asenne ilmaantuviin ilmiöihin. Ihmisen tunteita ei ole tutkittu tarpeeksi hyvin, joten eri kirjoittajat löytävät usein erilaisia ​​määritelmiä tästä ilmiöstä. Mutta voimme ilmaista yleisen lausunnon, jonka mukaan tunteet ovat toiminnan säätelijöitä, jotka heijastavat olemassa olevan tai mahdollisen tilanteen merkitystä yksilön elämässä. Tämän perusteella ihmisen tunteet herättävät ilo-, pelko-, ilo- ja muita tunteita. Ihmisen tunteet itsessään eivät välttämättä anna kokemusta, heidän päätehtävänsä on toiminnan sisäinen sääntely.

Tunteet kävivät läpi pitkän evoluution, ne kehittyivät yksinkertaisista synnynnäisistä vaistomaisista prosesseista (orgaaniset ja motoriset muutokset) monimutkaisempiin prosesseihin, jotka menettivät vaistopohjansa, mutta olivat sidoksissa tiettyyn tilanteeseen. Eli monimutkaiset tunneprosessit alkoivat ilmaista yksilöllisen arvioivan asenteen olosuhteisiin ja heidän suoran osallistumisensa niihin.

Määritetään elintärkeät ensisijaiset tunteet, jotka varmistavat ihmisen selviytymisen. Näitä ovat kipu, raivo, pelko ja muut vastaavat.

Ihmisen elämän tunneilla on käsittämätön merkitys. Joten kiinnostuksen, yllätyksen, surun, vihan , ilon, pelon ansiosta ihmiset lähettävät tietoa. Heidän ilmeensä liittyy kehon ilmenemismuotoja - eleitä, ilmeitä, ihon värin muutoksia (punoitus, valkaisu).

Ihmisen elämän tunteet ovat sosiaalisen toiminnan sääntelijöitä ja sen oppaita. Henkilöstä, jolla ei ole tunteita, tulee tyhjä, ei mielenkiintoinen. Hän lakkaa näkemästä merkitystä kaikessa tekemässään, joten hän tulee apaattinen, irrallaan. Joskus tällainen apaattinen tila vangitsee ihmisen, mutta ajan myötä hyvä mieliala palaa, mikä vie hänet eteenpäin.

Ihmisen elämän tunteet toimivat signaalina. Heidän avullaan kehon nykyinen tila näytetään. Jos havaitaan positiivisia tunteita, se tarkoittaa, että hän on tyytyväinen kaikkeen, negatiiviset osoittavat joidenkin tarpeiden tyytymättömyyttä.

Tunteet suojaavat vartaloa ylikuormitukselta ja säästävät sisäistä energiaa. Jokainen tunnetila ilmoittaa jostain. Joten stressiä koettaessa ihmisen aktiivisuus vähenee, jolloin hän jättää energiaa suorittaa jotain tärkeämpää.

Tunteiden vaikutus henkilöihin on hyvin monimuotoinen. Ne vaikuttavat havaintoon . Henkilö, joka kokee positiivisia tunteita, kuten iloa, tarkastelee maailmaa optimistisesta näkökulmasta. Ne, jotka kokevat kärsimystä tai vihaa, näkevät kaikessa pahat aikomukset ja negatiivisuuden.

Tunteet vaikuttavat henkisiin prosesseihin. Joten stressitilassa oleva ihminen ei voi muistaa tapahtumia, ihmisten ulkonäköä, hän sekoittaa kaikki tosiasiat ja ei ymmärrä mikä on totta ja mitä hän voisi keksiä.

Tunteiden vaikutus ihmiseen näkyy hänen tutkimuksessaan ja työssään. Jos hän alkaa työskennellä mielenkiinnolla, niin hän toimii nopeasti ja ilman väsymystä.

Tunnetila vaikuttaa mieleen . Henkilön voimakkaat tunteet tekevät hänestä hallitsemattoman, hän ei ehkä ymmärrä mitä tekee. Esimerkiksi vaikutustilassa (erittäin vahva tunnetila) henkilö pystyy murhaamaan, vandalismi , voi tehdä jotain hänelle täysin epätavallista.

Ihmisen tunteiden tyypit

Minkä tahansa tunteen roolia ihmisen elämässä ei voida yliarvioida. Ihmiset voivat olla eri kulttuureista, kasvatettu eri tavoin, asua eri puolilla maailmaa, erota ulkonäöltään, puhua eri kieliä, mutta heillä kaikilla on samat tunteet ja ilmaista sama ihmisen asenne tiettyyn tilanteeseen tai aiheeseen. Jopa eläimet ymmärtävät joitain ihmisten tunteita. Esimerkiksi, kun ihminen iloitsee ja nauraa, koira alkaa myös näyttää iloa, tanssia ihmisen ympärillä ja heiluttaa häntä. Jos henkilö on surullinen, koira sopii rauhallisesti viereen. Näitä prosesseja ei ole tutkittu kunnolla, mutta se on tosiasia.

Ihmisen tunteita on monen tyyppisiä ja ne voivat muuttaa toisiaan hyvin nopeasti. Esimerkiksi henkilö on yhdessä tilassa ja yhtäkkiä tietty ärsyke vaikuttaa häneen, ja hän muuttaa kriittisesti asenteitaan tilanteeseen. Henkilö voi heti, iloisessa ilmapiirissä, muuttua synkkään, tai päinvastoin, surullisesta tilasta tapahtuvan tapahtuman vaikutuksesta, siirtyä iloiseen.

Henkilö pystyy kokemaan samanlaisia ​​tunteita vastakkain yhden henkilön suhteen. Henkilöä kiihdyttävät tunteet heijastuvat heti hänen kasvoilleen, joten niitä on erittäin vaikea piilottaa. Ihmiset voivat yrittää piilottaa todelliset tunteensa, ilmaisunsa kasvonsa, mutta on myös muita tekijöitä, joiden avulla voit päättää, mitä ihminen kokee - tämä on ryhti, ilme, kävely, eleet ja muut.

Kaikki tunteet jaetaan ihmisten positiivisiin tunteisiin, ihmisen neutraaleihin ja negatiivisiin tunteisiin.

Ihmisten positiivisia tunteita ovat ilo, ilo, itseluottamus, tyytyväisyys, arkuus, luottamus, ihailu, myötätunto, rakkaus, arvostus, arkuus, keveys, autuus.

Ihmisen negatiivisia tunteita ovat suru, epätoivo, ahdistus, epätoivo, kaipaus, suru, kauna, pelko, kurjuus, pahoillani, kauna, haluttomuus, viha, loukkaus, viha , kateus , kateellisuus , epävarmuus, häpeä , epäluottamus, raivo, inho, halveksunta. , pettymys, kärsimättömyys.

Välinpitämättömyys, hämmästys ja uteliaisuus ovat puolueettomia.

Jokainen ihmisen tunne aiheuttaa tietyn resonanssin, ja kaikki, mikä on ihmisen ympärillä, alkaa absorboida tätä tilaa. Suuremmassa määrin tarkoitetaan ihmisiä, mutta joidenkin tutkimusten ansiosta tiedettiin, että eläimet ja kasvit kykenevät reagoimaan myös erityyppisiin tunnetiloihin.

Kaikki ihmiset voivat kokea perustunteet, mutta kaikki eivät voi tuntea laajempaa kirjoaan. Sellaisia ​​ihmisiä elämässä kutsutaan "pakyodermeiksi". He eivät ole liian herkkiä eivätkä osaa arvioida tunteita täysin, heidän on vaikea tunnistaa heidät.

On erillinen tunne, jota kutsutaan vaikuttamaan. Vaikuttaminen on vahva tunnetila, jonka aikana rationaalinen ajattelu kytkeytyy pois päältä ja sillä hetkellä henkilö alkaa toimia stereotyyppisesti. Se ilmaistaan ​​tunnottomuudessa, aggressiivisuudessa , lennossa.

Tunteet valmistelevat ihmistä tiettyihin toimiin. Esimerkiksi, kun henkilö joutuu kriittisiin stressiolosuhteisiin, hänellä on tiettyjä emotionaalisia ja fysiologisia reaktioita. Joten pelon tilassa ihmisen kehosta voi tulla tunnottomuus, mutta se voi myös valmistautua juoksemaan.

Jos ihminen on surullinen, hänellä on letarginen kävely, lasketut hartiat ja suun suunsa. Aggression tilassa henkilö ottaa puolustavan aseman, vartalo muuttuu kilpeksi, selkä oikaistaan, koko ruumis kireä. Äärimmäisessä tilanteessa, kun on olemassa hengenvaara, kehon veri hyytyy, ja vahinkojen varalta sen voimakas menetys voidaan välttää. Kun ihminen kokee iloa, hän tuottaa hormoneja, jotka voivat suojata vartaloa ja vahvistaa yleistä sävyä.

Erilaiset tunnetilat vaikuttavat sydämeen. Pitkäaikainen stressi voi häiritä sydämen normaalia toimintaa ja johtaa verenpaineeseen. Verenkierto on myös riippuvainen yleisestä tilasta.

Ihmisten positiiviset tunteet vaikuttavat veren virtaukseen ihoon, hengitysrytmiin. Jos henkilö kokee pitkäaikaista stressiä, hän voi kokea hengitysvaikeuksia.

Ihmisen kielteiset tunteet vaikuttavat häneen erittäin negatiivisesti, provosoivat erilaisia ​​sairauksia.

Ihmisten positiiviset tunteet vaikuttavat positiivisesti terveeseen uneen, mikä parantaa yleistä kuntoa. Optimistisella elämäntavalla on positiivinen vaikutus terveyteen, joten sinun on ajateltava positiivisesti joka tapauksessa.

Vaikutukset ovat toinen emotionaalisten tilojen ryhmä. Vaikuttaa - voimakkaat ihmisen tunteet, joihin liittyy aktiivisia toimia akuutin, äärimmäisen, konfliktin tai stressaavan tilanteen ratkaisemiseksi. Vaikutus syntyy yhtäkkiä, ja se ilmenee tietoisuuden väliaikaisena epäjärjestyksessä (kapenevana) ja impulssireaktioiden akuutissa aktivoinnissa. Niitä voi esiintyä eri muodoissa.

Pelko on vaikutuksen muoto, se on refleksireaktio, joka toimii psyyken biologisena suojamekanismina. Tärkeimmät pelon oireet ovat lentäminen, huutaa, grimaskelu, lihaksen äänen vähentynyt tai voimakas nousu, kehon vapina, kohonnut syke, kohonnut verenpaine, suun kuivuminen, suoliston häiriöt ja niin edelleen.

Henkilön viha voi myös johtaa vaikutustilaan. Viha ilmenee lisääntyneenä äänenvoimakkuutena, saavuttaen huudon, hyökkäyksen aiheen ja uhkaavien ilmeiden.

Turhautumisen tila on emotionaalisesti vähemmän värjätty johtamaan vaikutelmaan, mutta joskus se tapahtuu.

Ihmisen tunteet ja tunteet

Henkilön tunteet ja tunteet liittyvät vahvasti sisäisiin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Ne heijastavat kaikkea mitä ihminen elää, mitä hänen sisällään tapahtuu. Henkilö pelkää usein ilmaista omia tunteitaan tai kieltää ne, voi sekoittaa heidät tunteisiin. Jotkut eivät ymmärrä niitä ollenkaan, heidän on vaikea sanoa jotain vastauksena kysymykseen siitä, mitä he kokevat. Mutta tämä ei tarkoita, että nämä ihmiset ovat tunteettomia. Joten sinun on selvitettävä, mikä on syy tähän tilaan, miksi ihminen ei pysty määrittämään, mitä hän tuntee henkilölle, miten hän suhtautuu tiettyyn tapahtumaan tai ilmiöön. Henkilö, joka ei pysty tunnistamaan tunteita ja tunteita, ei pysty ratkaisemaan elämän ongelmia.

Monille ihmisille on edelleen tuntematonta, mitä he kokevat tai tuntevat, mutta suuressa määrin he välittävät tunteidensa syistä. Monien olosuhteiden ja tunteiden syyt ovat sosiaalisia. Yhteiskunnan aktiivisen kehityksen takia uusia tunteita ilmaantuu tai heille annetaan uusi merkitys. Esimerkiksi ihminen ei kykene tuntemaan tunteita syntymän jälkeen, mutta voi oppia myöhemmin välittömästä ympäristöstään. Varhaisesta lapsuudesta lähtien vanhemmat ja tuttavat opettavat lasta ilmaisemaan tunteita, rohkaisevat häntä näyttämään tunteensa, kertovat heille, mitä tunteita ja tilanteita voidaan ilmaista ja milloin on parempi hillitä itseäsi. Kun henkilö ei jostain syystä kykene kokemaan tunteita, jotka kiehtovat kaikki paitsi hänet, häntä pidetään itsekkyytenä ja tunteettomana.

Tunteet ja tunteet voivat ilmaista saman asian, esimerkiksi henkilö voi tuntea tunteen ja ilon tunteen. Tunteet ilmestyvät, kun tarve syntyy, ja päättyvät heti tietyn tarpeen tyydyttämisen jälkeen, tunteet ovat luonteeltaan objektiivisia. Janon, nälän ja muiden tarpeiden sammuttamiseen liittyy ilon tunne. Tyytyväisyyden tunne liittyy suoraan johonkin korvaamattomaan esineeseen, esimerkiksi henkilö haluaa juoda kahvia, mutta siinä on vain teetä, mutta se ei korvaa kahvia, se ei tuota, niin tyytyväisyys, jota henkilö odottaa kahvilta. Tunteet näkyvät yksinomaan jollekin esineelle, jos sitä ei ole, niin niitä ei esiinny.

Tunteita voidaan kasvattaa ja kehittää. Ihmisen tunteiden tasot erotetaan - käytännöllisistä, kuten tyytyväisyydestä tai omaisuudesta, korkeisiin tunteisiin, jotka erottuvat hengellisten ihanteiden ja arvojen rinnalla.

Tunteet ovat kehittyneet historiallisesti, ja eri aikakausina yksi ilmiö voi aiheuttaa ihmisille erilaisen asenteen. Tunteisiin vaikuttaa myös kulttuuri ja uskonto. Siksi eri kansojen ihmisille syntyy vastakkaisia ​​tunteita samalle esineelle. Esimerkiksi Euroopan maissa nainen voi vapaasti kävellä shortseissa, lyhyessä hameessa ja T-paidassa, tätä pidetään normina. Jos tällaisen muodossa oleva nainen kävelee lähellä muslimeja uskovia, se aiheuttaa heille kauhistumista ja halveksuntaa, koska heidän uskontonsa ja kulttuurinsa vuoksi naisen ruumiin ei voi olla avoinna.

Ihmisen elämässä muodostuu käytännön tunteita, jotka liittyvät suoraan hänen toimintaan. Teoreettisessa toiminnassa muodostuu henkisiä tunteita, jotka liittyvät kognitiiviseen toimintaan (uteliaisuus, kiinnostus, yllätys). Figuratiivisen ja selektiivisen toiminnan kehittämisessä syntyi esteettisiä toimintoja, kuten harmonian ja kauneuden tunne, ihailua.

Moraalisiin tunteisiin sisältyy omatunto, syyllisyys, velvollisuus, yhteisvastuu, oikeudenmukaisuus, jalo. Moraalisten tunteiden ansiosta henkilö ilmaisee tunteensa ja asenteensa toisiinsa. Ne tuovat esiin myös hengelliset tunteet, joihin kuuluvat pyhyyden, valaistumisen, kunnioituksen ja mystiikan tunteet.

Yksilön tunteiden monimuotoisuudessa näkyy hänen arvojärjestelmä, tarpeet ja persoonallisuuden ydin. Mitä tulee ulkomaailmaan, ihminen haluaa toimia siten, että hänellä on positiivinen suhtautuminen häneen. Siksi tunteita voidaan toisin kuin tunteissa säädellä itsenäisesti.

Kun henkilö kokee vahvan, tasaisen, positiivisen tunteen kaikesta, mikä syntyy riittämättömästi tyydytetyn tarpeen perusteella, hän tuntee intohimon. Intohimo on vahva emotionaalinen tila, jota ihminen hallitsee huonosti, ja jokainen ihminen ei selviä siitä.

Emotionaalitilat eroavat merkistä (positiivinen tai negatiivinen), voimakkuudesta, syvyydestä, vaikutuksen kestosta ja todellisuuden heijastuksen merkityksestä (syvä ja matala).

Tunteet ja tunteet ovat steenisiä tai asteenisiä, riippuen vaikutuksesta aktiivisuuteen. Stenic aktivoi ihmisen, indusoi aktiivisuuteen, liikuttaa resursseja ja voimia, ne sisältävät iloa, kiinnostusta, inspiraatiota. Asteeniset rentoutuvat ja rajoittavat voimia, esimerkiksi ihmisen negatiiviset tunteet, nöyryytys, syyllisyys, masennus.

Sensaation emotionaalinen sävy osoittaa henkilön suhtautumisen tunteiden laatuun. Eli tietty tila tai ilmiö on vastuussa ihmisen tilasta. Esimerkiksi meren ääni, tulen räjähtävien tukkien ääni, näkymä auringonlaskuun ja vastaavat. Jotkut ärsyttävät aineet voivat aiheuttaa ihmiselle ominaispiirteitä - kivuliasta vastenmielisyyttä tiettyihin yksilöllisesti sietämättömiin ääniin, hajuihin, makuun.

Emotionaalinen vastaus on nopea reaktio ulkoisen ympäristön muutoksiin. Esimerkiksi henkilö näki kauniin kukan - ihaillun, kuulleen kovan ukkosen - pelotti. Emotionaalinen vaste ilmaisee henkilön emotionaalisen kiihtyvyyden. Tällainen tunnereaktio erottuu synteesiksi, se ilmenee ihmisen kyvyssä olla reagoiva muihin ihmisiin ja reagoida ympäröivän maailman ilmiöihin ja muutoksiin. Synthony ilmenee ihmisen ja luonnon välisessä harmonian tilassa kyvyssä ymmärtää ja hyväksyä muiden kokemuksia ja tunteita.

Emotionaalinen vakaus ilmenee ihmisen käyttäytymisen vakaudena monissa tilanteissa, vastustuskykyä useille elämän vaikeuksille, suvaitsevaisuuden ilmentymistä muille ihmisille. Positiivisten tai negatiivisten tunneiden esiintyvyys ihmisen kokemuksessa muodostaa vastaavan tasaisen mielialan henkilössä.

Tunteiden, tunteiden ja motivaation välillä on myös yhteys. Tunteet voivat aiheuttaa tiettyjä käyttäytymistoimia, kuten motivaatiota, ja liittää motivaation itse, samalla kun koet tietyt tunteet. Esimerkiksi, ruoka ei ole vain motivaatiota, vaan myös tyydytyksen lähde, ja prosessi, jossa ihminen syö, liittyy ilo-tunneeseen. Motivaatio “kytketään päälle” kehon sisäisten prosessien avulla ja keskitytään sisäisen epätasapainon tukahduttamiseen. Toisin kuin motivaatio, tunne on vastaus ulkoisiin prosesseihin ja on suunnattu tietolähteelle ulkopuolelta.

Luonnossa on sellainen asia kuin aleksitymia . He sanovat henkilöstä, jolla on alexithymia - henkilö, jolla ei ole tunteita. Tällaiset ihmiset poistavat tunteet ja tunteet elämästään. Sen sijaan he harjoittavat ajattelua. Aleksitimiki uskoo, että on tärkeää ymmärtää elämän tarkoitus , eikä elää sitä viettämällä aikaa tarpeettomiin kokemuksiin. He eivät koskaan tunne mitään tai ainakin sanovat niin, että heidän on vaikea ymmärtää itseään ja tunnistaa tunteensa.

Jos ihminen on terve, niin hän kokee tunteita ja kokee tunteita. Koska ulkomaailma vaikuttaa ihmiseen, se tarkoittaa, että hänen on reagoitava näihin vaikutteisiin jollain tavalla, joten ihmisen kaikki toimet ja ajatukset ovat henkisesti värillisiä, mikä on merkki henkisesti terveestä henkilöstä.

Alexitymia muodostuu pääasiassa lapsuudessa, kun aikuiset kasvattavat lapsiaan itse käyttäytyvät siten, että ne aiheuttavat tämän häiriön. Ne häiritsevät lasten tunne- ja tuntemusmuotojen muodostumista, koska heillä on itse ongelmia ilmaisussaan. Kun muut vanhemmat rohkaisevat lapsiaan ilmaisemaan tunteita, aleksitimit eivät pysty opettamaan tätä omalle lapselleen, koska heidän on vaikea ymmärtää ja ilmaista tunteitaan. Useimmissa tapauksissa aleksitymia ilmenee miehillä. Koska heille on opetettu lapsuudesta lähtien, että heillä ei ole velvollisuutta itkeä tai paljastaa todellisia kokemuksiaan, vaan pitää kaiken itsessään tai edes antaa itselleen mitään tunteita.

Alexithymia voi kehittyä ei vain lapsuudessa, vaan myös aikuisuudessa. Это происходит в связи со стрессовыми переживаниями, сопровождающимися сильными эмоциями. При неумении осознать и пережить свои эмоции у человека появляется к ним некий барьер, он не допускает их к своему сознанию, блокирует и игнорирует. Выходит, что человек остерегает себя от внутренних переживаний, из-за невозможности делиться ими с кем-то или должным образом их проработать.

Есть люди, которые вполне осознанно отключают у себя эмоции. Они это объясняют тем, что так жить легче и намного выгоднее. Так, например, эти люди могут свободно «идти по головам», не смотря на то, что другим людям от этого плохо. Они не испытывают к людям жалость, если причинили им боль, просто бесчувственно используют их в личных целях. Они организовывают свою жизнь на все сто, делают то, что важно в первую очередь им. Вот только, со временем приходит некое понимание того, что жить нужно было иначе. Это случается, когда человек осознает всю боль, которую он причинял другим, когда его самого покидают близкие, и он ничего с этим сделать не может. Очень важно понять все это вовремя и перестать быть бесчувственным человеком.


Katselua: 50 251

Jätä kommentti tai kysy kysymys asiantuntijalle

Suuri pyyntö jokaiselle, joka kysyy: lue ensin koko kommenttiosasto, koska todennäköisesti sinun tai vastaavan tilanteen mukaan jo oli asiantuntijan kysymyksiä ja vastaavia vastauksia. Kysymyksiä, joissa on paljon oikeinkirjoitus- ja muita virheitä, ilman välilyöntejä, välimerkkejä jne., Ei oteta huomioon! Jos haluat vastauksen, ota vaiva kirjoittaa oikein.