Demonstratiivinen käyttäytyminen

demonstratiivinen käyttäytyminen Demonstratiivinen käyttäytyminen on yksilöiden ilmaisullisia toimia ja toimia, joilla pyritään kiinnittämään huomiota itseensä riippumatta heitä ympäröivien ihmisten tarpeista. Tällainen käyttäytyminen tapauksissa, joissa se ei ylitä tiettyä kehystä, on kätevä keino ratkaista monia tilanteita, ongelmia ja tehtäviä.

Demonstratiivinen käyttäytyminen on usein ominaista karismaattisille johtajille ja monille naisille. Jotkut psykologit uskovat, että tämä käyttäytyminen määrää yleensä naisten käyttäytymisen, koska tärkein naisen tarve on kiinnittää lisääntynyttä huomiota henkilöihisi.

Demonstratiivinen käyttäytyminen lapsilla

Tärkeä komponentti ja samanaikainen indikaattori vauvan kehitykselle on hänen käyttäytymisensä. Erilaiset vauvan persoonallisuuden muodostumisen loukkaukset, esimerkiksi liiallinen tai aliarvioitu itsetunto, heikko itsehallinta, ilmenevät välttämättä käyttäytymisessä.

Vauvan kehitys johtuu aina hänen koulutuksestaan. Psykologiset tutkimukset osoittavat, että lapset, jotka kasvaa olosuhteissa tunnepulassa, johon liittyy vanhempien huomiotta jättäminen, rakkaus ja hoito, kehittyvät usein ala-arvoisina.

Demonstratiivinen käyttäytyminen esiintyy useimmissa tapauksissa kappisissa lapsissa. Lapset, joilla on tällainen käyttäytyminen, tekevät kaiken omalla tavallaan.

Syyn demonstratiivinen käyttäytyminen: vauvan ainoa mahdollisuus kiinnittää huomiota persoonallisuuteensa; itseluottamisen tarve; vauvan reaktio tiettyyn emotionaaliseen traumaan, esimerkiksi nuorempien lasten ilmestymiseen perheeseen; eräänlainen mielenosoitus mihin tahansa. Useammin tällainen käyttäytyminen tapahtuu perheissä, joissa on autoritaarista kasvatusta, kun vanhemmat eivät käytännössä kiinnitä huomiota lapsiin, eivät ole kommunikoineet heidän kanssaan, kiinnittävät enemmän huomiota lapsiin huonoissa käyttäytymisissä.

Viiden vuoden iässä kunnioituksen ja tunnustamisen tarve alkaa hallita. Tässä iässä lapset alkavat huolehtia siitä, mitä muut voisivat ajatella heistä. Valitukset ja tarkkaamattomuus aiheuttavat kaunaa, kilpailu näkyy. Lapset vertaavat itseään muihin. Tärkeintä on, että vauva pystyy samalla arvostamaan itseään ja muita ikäisensä. Tapauksissa, joissa lapset eivät pysty arvioimaan itseään riittävästi ja heidän mielipiteensä itsestään eivät ole samoja kuin muiden lasten mielipiteet heistä, halutaan todistaa muille, että he ovat oikeassa, ja vaatia enemmän huomiota itseensä. Tässä iässä tärkeintä on, että heidän ympärillään olevat ihmiset saavat positiivisen arvioinnin, jotta voidaan tyydyttää hypertrofoitu itsevahvistuksen tarve.

Demonstratiivisesti käyttäytyvien lasten pääpiirteenä on kiinnittää huomiota pieneen ihmiseen millä tahansa käytettävissä olevilla menetelmillä. Tällaiset lapset ovat melko aktiivisia viestinnässä, mutta keskustelukeskustelija ei yleensä kiinnosta heitä lainkaan, se toimii vain alustana heille ilmentämiseen ja osoittamiseen. He eivät tarvitse yksinkertaista huomiota, vaan ihailua itseensä.

Demonstratiivisen käytöksen negatiivinen ilmentymä on aggressio. Koska kun joku alkaa ymmärtää lapsia väärin, se ärsyttää heitä, provosoi heitä skandaaleihin. Jos he eivät voi olla muiden yläpuolella, toisen tulee tulla alempi. Tällaisten lasten puheessa hallitsevat vertailevat muodot, esimerkiksi kauniimpi ja ruma, nopeampi ja hitaampi, parempi ja huonompi jne. Kaikki tällaiset vertailut ovat välttämättä heidän edukseen.

Lapset, jotka ovat alttiita mielenosoituksille, kritisoivat usein toisia, he muistavat kaikkien muiden virheet, joten myöhemmin, kun tilaisuus syntyy, heitä muistetaan. Usein he eivät salli muiden lasten ilmaista itseään, puuttuen jatkuvasti toimintaan, keskeyttääkseen ja kehottaen heitä jatkuvasti. Lasten henkilökohtainen moraali kärsii kuitenkin. Lapsessa, jolla on mielenosoituksia, käyttäytyminen muiden lasten kanssa voi muuttua radikaalisti, kun hänen kommunikointinsa aikana löydetään hänelle tärkeä aikuinen. eli lapset, joilla on tällainen käyttäytyminen, ajattelevat vain hyväksytyn käytöksen ulkoista ilmenemistä, eivätkä muiden auttamista. Tällaiset lapset käyttäytyvät hyvin tai tekevät hyviä tekoja vain hyväksynnäksi.

Demonstratiivinen käyttäytyminen voidaan helposti tunnistaa, mutta syiden ymmärtäminen ja tällaisen vauvan kehityksen mukauttaminen on paljon vaikeampaa. Peli on tehokas tapa säätää käyttäytymistä. Aikuinen luo pelin avulla erityiset olosuhteet vauvalle, jonka tavoitteena on hänen mielenosoituksensa ilmeisin ilmentymä. Tämä kielteisten ominaisuuksien teroitus on sekä mahdollisuus lasten ilmaisuun että tapa itsensä tuntemiseen.

Teini-mielen osoittava käyttäytyminen

Teini-ikä on vaikein ja vaikein ajanjakso yksilöiden persoonallisuuden kehityksessä. Demonstratiivinen kirjaimellisessa käännöksessä tarkoittaa ohjeellista, ts. visuaalinen, alleviivattu.

Demologinen käyttäytyminen psykologiassa yhdistää erilaisia ​​käyttäytymisreaktioita, joiden tarkoituksena on houkutella katsojia. Tällaisen murrosikäisen käyttäytymisen pääpiirteet ovat rajaton egokeskeisyys, valtava tarve lisätä huomiota itseensä. Samanaikaisesti murrosikäisille ei ole tärkeää, onko kyse positiivisesta huomiosta vai negatiivisesta, esimerkiksi yllätyksestä, ihailusta, myötätunnosta, kunnioituksesta, nörtyvyydestä, jopa vihasta jne. Kaikki tunnetilanteet sopivat heille, ellei vain välinpitämättömyydelle ja välinpitämättömyydelle.

Nuorten syiden demonstroiva käyttäytyminen: virheet koulutuksessa tai yksinhuoltajaperheissä (toimintahäiriöt); huomion herättäminen, sekä vanhemmat että ikätoverit; halu erottua; kunnioituksen, rakkauden tarve; aktiivinen mielenosoitus jotain vastaan; psyyken yksilölliset piirteet.

Teini-ikäiset ymmärtävät halua erottua eri suuntiin, virtaamalla yhdestä toiseen tai päinvastoin, etteivät muutu ollenkaan. Tärkeintä on, että tulos tyydyttää teini-ikäiset. Yksi näistä alueista voi olla toimia, joilla pyritään saamaan kunnioitusta, myötätuntoa, ihailua. Jos tämä halu toteutuu, ts. Jos hän joutuu hedelmälliseen ympäristöön, niin kotona kuin koulussa, tämä suunta pysyy muuttumattomana. Tällaisissa tapauksissa lapsilla on taipumus erottua erinomaisten opiskelujen tai urheilun kautta. Aineiden akateeminen suorittaminen on useammin selektiivistä - se on parempi niissä aineissa, joissa opettajat perustavat yksilöllisen lähestymistavan, joka antaa lapselle enemmän huomiota. Tässä tapauksessa teini-ikäinen selittää kaikki oppimisen epäonnistumiset ulkoisilla olosuhteilla.

Toinen suunta toteutetaan toimilla, joilla pyritään herättämään myötätuntoa ja myötätuntoa toisten kanssa. Näissä tapauksissa murrosikäiset voivat käyttää erilaisia ​​temppuja, esimerkiksi tarinan heidän onnettomuuksistaan, ahdistuksista, pyörtymisestä jne. Tällaisissa tarinoissa murrosikäisten vastuuhenkilöt vaihtuvat jatkuvasti. He kertovat opettajille surulliset tarinat, jotka liittyvät heidän vanhempiinsa, ja päinvastoin.

Kolmas suunta voi olla muiden negatiivisten reaktioiden käyttö itseensä kiinnittääkseen huomion. Tällaisilla murrosikäisillä on taipumus flauning, clowning, epäkohteliaisuus, epäkohteliaisuus, väärinkäytökset ja muut yleiset poikkeamat käytöksessä. Teini-ikäiset siirtyvät vastakkainasetteluun yhteiskunnan kanssa. Vaarallisimpia tässä ilmenemismuodossa voivat olla itsemurha-taipumukset ja paeta kotoa.

Demonstratiivinen käyttäytyminen murrosikäisillä on vaarallista, koska huomion kiinnittämistoimilla voi olla kohtalokkaita seurauksia huolimattomuuteen, virheellisiin laskelmiin tai muihin olosuhteisiin. Toinen tällaisen murrosikäisen käyttäytymisen vaara on, että heidän iässään on vaikea tehdä ero todellisten itsemurha-taipumusten tai mielenosoitusten välillä huomion herättämiseksi.

Demonstratiivinen käyttäytyminen aikuisilla

Demokraattisella käytöksellä psykologiassa tarkoitetaan toimia ja toimia, jotka ilmaistaan ​​selvästi niiden ilmentymisessä johtuen halusta kiinnittää huomiota ja kiinnostusta persoonallisuuteensa yhteiskunnan toiveista riippumatta. Tällainen käyttäytyminen voi ilmetä erilaisilla psykopatologisilla oireilla. Joten esimerkiksi masentunut henkilö osoittaa menettäneen kiinnostuksensa kaikkeen, elämän tarkoituksen menetys; aihe, jolla on megalomania, osoittaa hallitsevansa asemaansa muihin nähden, ajatuksiensa ja ideoidensa arvon. Usein termejä "hysteerinen henkilö" ja "demonstratiivinen persoonallisuus" käytetään synonyymeinä ilmaisulle "demonstratiivinen käyttäytyminen".

Pääasialliset syyt tällaiseen aikuisten käyttäytymiseen voivat olla halu saada tai osoittaa henkilökohtainen asema yhteiskunnassa tai halu olla parempi kuin toiset (eräänlainen kilpailu). Tämä voi ilmetä kalliiden tarvikkeiden ostamisessa, heidän taitojensa ja tietonsa osoittamisessa.

Demonstratiivisen luonteen pääominaisuus on valtava kyky korvata rationaalinen ja kriittinen näkemys itsestään, minkä seurauksena ilmenee demonstratiivista tai "käyttäytyvää" käyttäytymistä.

Tärkeimmät piirteet, jotka luonnehtivat demonstratiiviselle käyttäytymiselle altistuvalle yksilölle, ovat: rajoittamaton egokeskeisyys, lisääntyneen huomion ja tunnustamisen halu, minkä tahansa emotionaalisen ilmenemisen tarve suhteessa itseensä (emotionaalinen manifestaatio voi olla joko positiivisesti tai negatiivisesti värjätty). Tällaiset ihmiset eivät voi olla välinpitämättömiä henkilöidensä suhteen.

Monet psykologit ovat päässeet yksimielisyyteen siitä, että demonstratiivisen persoonallisuuden ytimen määrää epänormaali kyky syrjäyttää, valikoiva valinta vaikutelmista maailmasta yleensä ja hänen persoonallisuudestaan ​​erityisesti. Tällaiset persoonallisuudet ovat iloisia siitä, että pyritään koristamaan niitä. Ja päinvastoin, kaikki neutraali tai päinvastainen vain puristetaan heidän tietoisuudestaan ​​ja muististaan. Yhteiskunnassa hyväksyttyjen käyttäytymissääntöjen ja -normien tarkoituksellinen ja tarkoituksellinen rikkominen voi olla ominaista demonstratiiviselle käytökselle.


Katseluja: 10 244

2 kommenttia kohteelle “Demonstrative Behavior”

 1. Hei, minulla on ongelma poikani kanssa. Kasvot ovat demonstratiivista käyttäytymistä, joka rikkoo yhteiskunnan käyttäytymissääntöjä. Ilja, 23 vuotias, 3-vuotias jo naimisissa, on tytär 2,5 vuotta vanha. Pienimmästä, ärsyttävästä syystä vaimo kärsii eniten. Lyö häntä, nöyryyttää häntä, ripistää kauheita loukkauksia. Ristiriidat kaikkien kanssa, jotka yrittävät puuttua asiaan. Syyttää vaimoa kaikesta mitä tapahtuu. En keittänyt, en puhdistanut sitä, enkä pestä hänen asioitaan. Jos hän tuntee, että henkilö häiritsee, fyysisesti vahvempi kuin hän, hän voi tarttua veitsiin. He turvautuivat poliisin apuun - hyppäsivät 3. kerroksesta. Uuden vakavan rikkoutumisen jälkeen hän sulkeutuu, lopettaa työskentelyn, vastaa puhelimeen, ei anna ketään taloon. Hän sanoo olevansa tietoinen kaikesta, mutta raivon aikana hän ei pysty hallitsemaan itseään ”kuin olisin erilainen henkilö”. Sitten hän pahoittelee, mutta perustelee itsensä "hän provosoi minut". Samanaikaisesti hän ei aio erota vaimonsa luokasta "Tarvitsen häntä, vain sitä, jota vaadin häneltä", "Koulutan häntä". Suostin neuvotteluun psykiatrin kanssa. Se oli 1 kerta, sitten kieltäytyi, koska Äiti oli aikaisemmin kertonut psykiatrille, että hän lyö vaimoaan ja että lääkäri puhui hänelle nyt pikkuhiljaa, että hän lyö vaimoaan vain siksi, että hän ei anna hänelle muutosta. Ja hänelle ei pidä siitä, hän taistelee kaikkien kanssa, ei vain naisen kanssa.
  Kysymykseni on seuraava. Koska tiedän poikani räjähtävän luonteen, puhun hänen kanssaan aina huolellisesti valitsemalla sanoja yrittäen olla kiinni hänen ylpeydestään. Niin tapahtuu, että hän ottaa useimmiten yhteyttä minuun. Mutta en voi pysäyttää häntä raivonhetkellä, hän ei kuule minua, hylkää minut, heittää minut vaimolleni, isälleni. Kuinka voin auttaa häntä? Kuinka minun pitäisi kommunikoida hänen kanssaan? Pahentanko tilannetta uskollisella asenteella hänen ongelmaansa?

  • Hei Margarita. Muuttamalla taktiikkaasi, poikasi suhtautuminen sinuun voi myös muuttua dramaattisesti. Ensinnäkin, hänen itsensä pitäisi haluta auttaa itseään ja ymmärtää tärkeintä, että hän voi milloin tahansa menettää perheensä, sinun tuki ja hänen elämäsi romahtaa.
   ”Kuinka voin auttaa häntä?” - Kun poika on hyvällä tuulella - kerro hänelle, että jokainen henkilö on vastuussa elämästään, teoistaan, ajatuksistaan. 23-vuotias on tarpeeksi vanha voidakseen analysoida toimintasi, koska jokaisella toiminnalla on tulevaisuus, joka siitä tulee. Tästä syystä on upea sanonta "Mitä ihminen kylvä, sitä hän saa." Mitä ihminen ajattelee, siitä hänestä tulee, koska henkilö on ajatuksen luoma, ja ajatellessaan hän toimii. Jos henkilö alkaa pohtia kärsivällisyyttä ja itsehallintaa, hän tuo heidät hänen luonteensa piiriin. Vakaa ja jatkuva ajattelu aiheuttaa mielenterveyden taitoa, ja tämä taito ilmenee tietynä luonteen ominaisuutena.
   ”Pienimmässäkin tapauksessa ärsyttävä” - Kannusta häntä tekemään joogaa tai karatea. Karate-filosofia on väkivallattomuuden filosofiaa, joka ottaa kaiken arvokkaan ja hyödyllisen olemassa olevista uskonnoista ja pyrkii kehittämään itsensä omistavan ihmisen.

Jätä kommentti tai kysy kysymys asiantuntijalle

Suuri pyyntö jokaiselle, joka kysyy: lue ensin koko kommenttiosasto, koska todennäköisesti sinun tai vastaavan tilanteen mukaan jo oli asiantuntijan kysymyksiä ja vastaavia vastauksia. Kysymyksiä, joissa on paljon oikeinkirjoitus- ja muita virheitä, ilman välilyöntejä, välimerkkejä jne., Ei oteta huomioon! Jos haluat vastauksen, ota vaiva kirjoittaa oikein.