tavoitteita

kunnianhimo kuva Kunnianhimo on inhimillisen kunnianhimon astetta, hänen pyrkimystä päästä tavoitteisiin, halua saada ulkoisia merkkejä yksilön kunniasta ja kunnioituksesta, arvokkaudesta ja ylpeydestä. Toisin sanoen tämä on asteen laajuus saavuttaa elämähyötyjä, ammatillinen ja ihmissuhteiden toteuttaminen. Jos aihe tarvitsee hyvin vähän elämässä, uskotaan, että hänellä on pieniä tavoitteita. Jos hän tekee grandiooseja suunnitelmia henkilökohtaiseen itsemääräämisoikeuteen, itsensä toteuttamiseen ja uhkaa monia asioita samanaikaisesti, voidaan sanoa, että hänellä on epäterveellisiä vaatimuksia tai korkeat tavoitteet. Siksi tavoitteet ovat ihmisen toivottu tila ja hänen tavoitteidensa suuruus.

Tavoitteen toteutuminen

Eri kulttuuri- ja kieliympäristöjen suurilla tavoitteilla on erilainen merkitys. Venäläisten perinteiden mukaisesti, jotka ovat jo kauan kiitelleet vaatimattomuutta, sana kunnianhimo on karakterisoitu pahennettuna ylpeyden, ylpeyden, ylimielisyyden, kohtuuttomien väitteiden johdosta. Muissa kulttuureissa ihmisen kunnianhimoisuus on hänen menestysmotivaatio, halu saavutuksiin ja saavutuksiin.

Kunnianhimo on luonnostaan ​​pakotettaessa yksilöitä liikkumaan, etenemään ja ymmärtämään uusia näkökulmia. Ja mikä tärkeintä, ne saavat ihmiset pyrkimään tavoitteeseen. Kunnianhimo ei kuitenkaan aina ole myönteistä. Ne toimivat ”hyveenä” vain sillä ehdolla, että he ovat perusteltuja tietyillä persoonallisuusominaisuuksilla, tiedolla, koulutuksella. Ainoastaan ​​osoittamalla esiin yhdessä tietyn yksilön kykyjen ja potentiaalin kanssa, samoin kuin hänen kokemuksensa ja koulutustasonsa mukaisesti, tavoitteiden tyydyttäminen on todellinen. Yksinomaan tässä tapauksessa ne tuovat menestystä, hyötyä koulutustoiminnassa tai uralla.

Kun tavoitteet "syntyivät hiekasta", niin ne ovat samankaltaisia ​​kuin aavikon ilmestynyt mirage. Tässä tapauksessa ne aiheuttavat vain negatiivisia tunteita, eivät vain omistajan, vaan myös ympäristön. Koska jokainen yhteiskunta on rikas juuri tällaisista unistajista, niitä, joilla on todella todellisia perusteltuja tavoitteita, pidetään usein aloittelijoina.

Mikä on ihmisen kunnianhimo? Se rohkaisee yksilöitä menestymään, ohjaa heitä jatkuvaan itsensä kehittämiseen , antaa luottamusta ja voimaa esteiden voittamisessa. Ne ovat:

- terveellinen ja tuhoisa;

- riittävä ja riittämätön, toisin sanoen ylihinnoiteltu;

- poliittinen ja imperialinen;

- mestari ja uralista.

Esimerkkejä tavoitteiden toteuttamisesta. Kunnianhimoa kutsutaan riittäviksi, mikä vastaa ihmisen potentiaalia, ts. Ne ovat todellisia. Siksi heillä on melkein aina positiivinen tulos, toisin sanoen yksilö saa tyytyväisyyttä saavuttaessaan tavoitteen. Lukuisat tutkimukset osoittavat, että yksilön asenne siitä, että hän on paras ja jokainen on hänelle velkaa, jota ei tueta todellisilla ponnisteluilla, johtaa hänet vain ylimielisyyteen ja ylimielisyyteen. Siksi tulisi asettaa vain toteutettavissa olevat tehtävät, muuten voit saada aivan toisenlaisen tuloksen kuin odotit. Liian korkeat tavoitteet aiheuttavat kielteisen vastauksen julkisessa ympäristössä ja lisäksi kielteisen käsityksen kunnianhimoisuuden käsitteestä suoraan.

Usein arjessa kunnianhimoa löytyy sellaisilta alueilta kuin ammatillinen toiminta, perhesuhteet, henkilökohtainen itsensä toteuttaminen ja itsensä kehittäminen.

Ammatilliset tavoitteet eivät ole tarpeettomia, vaikka henkilö ei ole kiinnostunut uran aloittamisesta, koska nykyaikainen elämänrytmi ei ole tervetullut inertialle. Lisäksi ehdottomasti kaikki ovat huolissaan sosiaalisesta asemasta ja aineellisesta hyvinvoinnista, ja siksi kunnianhimoisuus on välttämätöntä. Perhe-elämässä ylimielisyys ei ole paras ystävä, siksi on suositeltavaa oppia tasapaino, jotta suurista kunnianhimoista ei tule esteitä perheen onnellisuudelle “kuristamalla” sielunkumppanisi. Lasten kasvattamisessa vanhemmat tekevät usein virheen myös yrittäessään toteuttaa henkilökohtaiset tavoitteensa omissa lapsissaan. Lapsissa sinun on yritettävä kehittää halua sosiaalista ja ammatillista menestystä, itsensä kehittämistä.

Ensimmäiset tavoitteet syntyvät varhaisessa iässä. Ja ovatko ne riittäviä vai liian kalliita, riippuu perheen pätevästä vanhemmuudesta. Jotkut vanhemmat yrittävät juontaa lapsilleen omat toteuttamatta olevat tavoitteensa. Usein he kiittävät lastaan ​​ei hyvästä käytöksestään tai toiminnastaan, mutta juuri niin, jopa ennen kuin vauva tekee jotain kiitettävää. Myös vanhemmat, jos murut eivät onnistu, jos hän on "tuhma", he syyttävät ketään, mutta eivät heidän kallisarvoista lastaan. Lasten on tietysti oltava hemmoteltuja ja rakastavia, mutta kaikella on mitta. "Sokea" vanhempien rakkaus johtaa vain ylittävään itsetuntoon ja liian korkeaan kunnianhimoon, joka ei täytä todellisia kykyjä ja toiveita. Sellaisella kasvatuksella lapset kuvittelevat itsensä neroiksi, minkä seurauksena he eivät saavuta haluamaansa omalla ponnisteluillaan. Tulos - toteutumattomat tavoitteet ja pilaantunut elämä. Koska uskotaan, että aikuisten kasvoissa on lähes mahdotonta alentaa kunnianhimoa. Psykologit ovat vakuuttuneita siitä, että korkean kunnianhimoisen vauvan luonne huononee vain iän myötä. Koska jatkuvat epäonnistumiset tekevät yksilöstä lihavan, ärtyvän ja erittäin jännittävän. Jokainen välttää tällaista aihetta, koska hänen kanssaan on erittäin vaikea löytää yhteistä kieltä. Edellä kuvatun kasvatusstrategian toteuttamisen takia lapset yrittävät tyydyttää "inspiroituneita" tavoitteitaan ei omien ponnistelujensa kustannuksella, vaan loistavat, toisin sanoen muiden kustannuksella. Siksi tällaisilla henkilöillä ei usein ole todellisia ystäviä.

On mahdollista taistella yliarvioidun itsetunnon tunnetta ja suuria vaatimuksia vastaan, mutta vain, jos kaikkein liian vaatimattomalta henkilöltä on halu. Tätä varten hänen on analysoitava omaa toimintaansa, tehtävä "luettelo" henkilökohtaisista ominaisuuksista korostaakseen etuja ja kielteisiä piirteitä. Lisäksi suositellaan tarkkailemaan menestyneiden ihmisten käyttäytymistä, korostaen ominaisuuksia, joilla he ovat menestyneet. Heidän olisi myös keskityttävä vastaukseensa kritiikkiin. Menestyneet ihmiset kokevat kriittiset lausunnot omassa osoitteessaan riittävästi. He auttavat heitä parantamaan itseään.

Tavoitteiden toteuttaminen ei ole usein niin vaikeaa, tärkeintä on, että ne ovat riittäviä, ja suositellaan, että noudatetaan muutama seuraavista ehdoista. Ensinnäkin kunnianhimojen tyydyttämiseksi on vaalittava itseluottamusta omaan potentiaaliinsa ja voimaansa. Sitten sinun on kehitettävä pätevä motivaatio. Loppujen lopuksi ihminen pyrkii taloudelliseen hyvinvointiin ei vain täyden rahataskun vuoksi, vaan vapauden ja mahdollisuuksien puolesta, jotka tarjoavat huomattavan pääoman. Seuraava kohta on selkeä ymmärtäminen ja tietoisuus toiveista sekä strategiat niiden toteuttamiseksi. Ympäristön kuuleminen on välttämätöntä oman toiminnan objektiivisen arvioinnin, henkilökohtaisten kykyjen tietämisen ja potentiaalisen kasvun mahdollisuuden arvioimiseksi. Lisäksi tavoitteiden tyydyttäminen riippuu tavoitteiden asianmukaisesta asettamisesta. Toisin sanoen sinun on pyrittävä realistisiin tavoitteisiin, joiden saavuttaminen antaa sinulle mahdollisuuden siirtyä eteenpäin.

Mitkä ovat tavoitteesi? Ymmärtääksesi mitä kunnianhimoiset tavoitteet ovat, sinun tulisi selvittää sanan ambition merkitys. Joissakin lähteissä sana kunnianhimo on vaatimus joihinkin, väite, toisissa se on lisääntynyt ylpeys , sankari, ja kolmanneksi se on jalo, kunnia. Itse asiassa kunnianhimo tarkoittaa samanaikaisesti kaikkia näitä ominaisuuksia yhdessä eikä yhtäkään niistä. Tärkein ratkaiseva tekijä tietyn sanan merkityksen ymmärtämisessä on kunnianhimo. Yliarvioitu taso osoittaa vain ylimielisyyttä, ylpeyttä, aliarvioitu osoittaa aloitteen puuttumista ja vain riittävä taso on henkilökohtaisen kasvun, menestyksen ja edistyksen veturi.

Menestyvä ja itsensä toteuttava henkilö on heti nähtävissä. Sen menestyksellä on omat tavoitteensa syyt, jotka vastaavat potentiaalia, riittävä itsetunto, pätevä motivaatio ja tavoitteet.

Monet ovat vakuuttuneita siitä, että kunnianhimoisuus on ihmisen luontainen piirre. He ovat erehtyneet, koska kunnianhimo on juurtunut lapsuuteen. Terveellisiä tai riittämättömiä väitteitä muodostetaan lapsuudessa. Ammattiurheilu tuo lapsille riittävästi kunnianhimoa, sillä se sisältää kilpailuetua ja saa lapset pyrkimään voittoon. Vaikka lapsi osallistuisi yksinomaan kaupunkikilpailuihin tai yksittäisiin tapahtumiin, tuloksena on silti. Urheilu kouluttaa ja opettaa, se muodostaa kyvyn asettaa tavoitteita ja saavuttaa ne. Ja lisäksi se opettaa arvokkaasti häviämään ja etsimään menetystä ei ole tragedia, vaan kokemus ja uusi motivaatio.

Syyt aikuisten kunnianhimoon voivat piiloutua heidän perheeseensä. Esimerkiksi ennen lasta oli aina esimerkki hänen menestyvistä vanhempistaan, jotka saavuttivat kaiken itsenäisesti elämässä. Lisäksi useat tutkimukset osoittavat, että suurissa perheissä kasvavat lapset ovat kunnianhimoisempia kuin yksinhuoltajavauvat, koska halu erottua ”lukemattomien” veljien tai siskojen taustalla on erinomainen motivaatio.

Kunnianhimo, mitä se tarkoittaa? Positiivisessa mielessä tämä käsite tarkoittaa päättäväisyyttä, omien ansioiden ja kielteisten ominaisuuksien tuntemusta. Kunnianhimoinen henkilö ei kuitenkaan välttämättä kanna positiivista viestiä tavoitteidensa saavuttamisessa. Sillä voi olla myös negatiivinen varaus, joka liittyy ympäristön tunteiden huomiotta jättämiseen ja heidän toiveidensa laiminlyöntiin.

Joten ihmisen tavoitteet ovat ylenmääräisiä, aliarvioituja ja riittäviä. Viimeksi mainitut pakottavat yksilön olemaan poikkeuksetta progressiivisessa liikkeessä, pakottavat hänet oppimaan uusia asioita, hahmottamaan vain toteutettavissa olevat tavoitteet (mutta ei aivan alkeelliset) ja saavuttamaan ne. Riittävät vaatimukset antavat mahdollisuuden löytää ”keskitie”, eli tasapaino todellisten tavoitteiden ja niiden saavuttamiskeinojen välillä. Terveet tai riittävät tavoitteet ovat elintärkeitä ihmisen etenemiselle, hänen itsensä kehittämiselle, itsensä toteuttamiselle, tasaiselle eteenpäin suuntautuvalle liikkeelle, voittamalla vähitellen yksi este toisensa jälkeen.

Alikemikaaliset henkilöt ovat melko helppo tunnistaa. He eivät yritä ylittää elämän tiellä olevia esteitä, heidän on helpompi "mennä virtauksen mukana". Jos tällaiset ihmiset saavat ylennyksen, se ei johdu heidän pyrkimyksistään saada se, vaan johtuu olosuhteiden yhdistelmästä.

Kohteet, joilla on vähän kunnianhimoa, väittävät yleensä vähemmän kuin mitä he todella pystyvät saavuttamaan, kuin he ansaitsevat, kuin erityiset olosuhteet sallivat. Ja mikä tärkeintä, he saavat vähemmän kuin haluavat alitajuisesti. Syy kunnianhimon puutteeseen on pelkojen esiintyminen, eikä sitä aina voida perustella.

Liialliset vaatimukset eivät myöskään ole myönteisiä. Usein ne edustavat vielä salakavalampaa vihollista kuin pieniä tavoitteita. Korkeat vaatimukset pakottavat ihmiset asettamaan itselleen täysin epärealistiset tavoitteet, joita he eivät pysty saavuttamaan, mikä johtaa tulevaisuudessa heidän potentiaalinsa ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa yliarviointiin. Liian kunnianhimoisilla aiheilla on erittäin korkea itsetunto . Tämän lisäksi ei usein ole todellista näyttöä olemassa olevasta korkeasta ajattelutavasta. Se ei ole paradoksaalista, mutta liialliset väitteet perustuvat myös pelkoon tai banaaliseen tyhmyyteen kudotulle säätiölle. Toisin sanoen sellaiset ihmiset pelkäävät esiintyvän itsensä tai sukulaistensa edessä heikompina kuin he todellisuudessa ovat. He pelkäävät ottaa vastuun omien projektiensa toteutettavuuden arvioinnista, pelkäävät, etteivätkö ylikuormitta ideoiden yksityiskohdat, ja välttävät siksi niitä. Yleensä ihmiset, joilla on suuria kunnianhimoja, ovat kaukana todellisuudesta, elävät maailmassa, jossa hallitsee pelko ja fantasiat hallitsevat. He pyrkivät ratkaisemaan omat ongelmansa yhtä nopeasti, luomalla usein vielä isompiakin.

Arkielämässä voidaan selvittää onko henkilö riittävän vai epäterveellinen käyttämällä tällaista puheosaa verbinä. Toisin sanoen, jotta voidaan tunnistaa henkilö, jolla on riittävät tai aliarvioidut vaatimukset, tarvitsee vain kuunnella hänen puhettaan, erityisesti verbejä, joita hän käyttää suhteessa omiin saavutuksiin.

Kunnianhimoiset ihmiset positiivisessa mielessä puhuvat omasta menestyksestään täydellisten verbien avulla. Verbit, jotka ovat epätäydellisiä, osoittavat, että yksilö vain "seisoi" lähellä menestystä.

Kunnianhimoinen persoonallisuus voidaan määrittää myös sen käyttäytymistavalla. Teeskentelevä henkilö pyrkii aina olemaan ensimmäinen ja paras kaikessa. Hän on määrätietoinen, oikein motivoitunut ja itsensä parantamiseen tähtäävä.

Koska vaatimuksia ei ole, suositellaan vuorovaikutusta useammin kunnianhimoisten persoonallisuuksien kanssa. Ensinnäkin ne ovat korvaamattomia hyödyllisten ja uusien asioiden varastoja, ja toisessa heidän menestyksensä ovat erinomainen roolimalli ja kannustin toimintaan.

Joten mikä on ihmisen kunnianhimo tänään? Tämä on nykyaikaisen sivilisaation perusta, omaisuus, jonka ihmiset voivat siirtää jälkeläisilleen. Älä sekoita riittäviä väitteitä ahneuteen. Aineellista hyvinvointia, vakautta ja menestystä eri aloilla ei voida saavuttaa ilman terveellisiä tavoitteita. Sosiaalinen asema, urakehitys, vakaa perhesuhde, vakaa pankkitili, mukava asuminen - kaikki tämä vaatii kunnianhimoa, jonka arvoa on varsin vaikea yliarvioida, etenkin nykymaailmassa, jossa on realisoitumattomia mahdollisuuksia. Siksi, jos henkilöllä ei ole riittäviä väitteitä, on suositeltavaa miettiä heidän kehitystään.

Seuraavat tekijät vaikuttavat väitteiden ilmenemiseen: itsetunnon taso, ”perheperintö”, persoonallisuuden tyyppi, itsensä kehitys (oppimisprosessi).

Itsetunto liittyy suoraan väitteisiin - mitä korkeampi se on, sitä enemmän kunnianhimoa tulee olemaan. Perhe vaikuttaa myös kunnianhimoon. Menestyneet vanhemmat kykenevät antamaan lastensa menestysodotuksen taikalauseen ”sinun täytyy” avulla. Tällaisissa olosuhteissa olevilla lapsilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin perustella vanhempien odotukset.

Kaikki persoonallisuudet jaetaan ehdollisesti ekstraverteihin ja introvertteihin. Entiset ovat aktiivisempia, ne on suunnattu kommunikatiiviseen vuorovaikutukseen ja yleisöön, he tarvitsevat muiden ihmisten tunnustamisen, kuten ilma. Introvertit päinvastoin eivät välitä siitä, mitä ympäristö heistä ajattelee, koska he ovat mukavia yksin omien ajatustensa kanssa.

Ihmisen tavoitteet vaativat jatkuvaa tavoitteiden asettamista ja niiden saavuttamista. Aktiivisuuden motivaatio ja itseluottamus syntyvät menestyksestä, jonka aiotun tavoitteen saavuttaminen aiheuttaa.

Tavoitteet, joiden arvoa ei aina voida määrittää pelkästään tieteellisestä asemasta. Siksi niitä voidaan pitää psykologisen terveyden kriteerinä.

Kunnianhimoesimerkkejä. Kun sosiaalinen tietoisuus muuttui, muuttui myös sanan kunnianhimo merkitys. Sanan kunnianhimo alkuperäisellä merkityksellä oli negatiivinen merkitys. Sitä käytettiin, kun he karakterisoivat ihmistä ylimielisenä, ylimielisenä, ylimielisenä persoonallisuutena, joka kärsi korotetusta ylpeydestä, ylimielisyydestä ja kosketuksesta.

Kunnianhimo mitä se tarkoittaa tänään? Moderni yhteiskunta tulkitsee terveelliset väitteet haluna saavuttaa tavoitteensa, halua tehdä suunnitellunsa.

Kunnianhimo johtaa korkeisiin vaatimuksiin elinoloista ja niiden tasosta. Nykyään asteittain kehittyvän yhteiskunnan todellisuuksissa ihmisen kunnianhimoisuus ilmenee melkein kaikilla elämänalueilla. Vaikka useammin heitä yhdistetään edelleen ammatilliseen itsensä toteuttamiseen ja uraan. Joten esimerkiksi kunnianhimo on usein perustana ihmisten toiveille näyttää täydelliseltä joka päivä 24 tuntia vuorokaudessa. Väestön naispuolisessa osassa pyrkimyksiä löytyy usein halusta paitsi rakentaa perhesuhteita myös tulla ihanteelliseksi vaimoksi, ensimmäisen luokan kotiäidiksi ja parhaaksi äidiksi, joka tekee aina kaiken ja jota kaikki rakastavat.

Vaatimus johtuu lapsuudesta. Kunnianhimojen pakottama lapsi pyrkii saamaan korkeampia pisteitä kuin luokkatoverit, yrittää päästä ensimmäiseen paikkaan koulukilpailuissa, yrittää erottua jollain tavalla hänen saavutettavuudestaan.

Kunnianhimo nousee koulutusprosessissa. Lapsi, joka tekee ensimmäiset tietoiset toimenpiteet, havaitsee sukulaistensa väkivaltaisen reaktion menestykseen, minkä seurauksena murusille syntyy menestystarve, jotka ovat lasten ensimmäisiä tavoitteita. Tulevaisuudessa lasten vaatimukset kasvavat suhteessa heidän tarpeisiinsa. Vaikka aikuisena tuleminen haastaa yhteiskunnan, on usein tapauksia, joissa vauva, joka ei ole saanut hyväksymissanaa ylistys- ja ylistysperheessä. Hän pyrkii todistamaan olevansa myös ympäristönsuojelun ja huomion arvoinen.

Kunnianhimoiset ihmiset ovat heti näkyvissä. Yleensä tällaiset henkilöt käyvät erilaisissa koulutuksissa, kehittävät itsensä ammatillisella alalla, käyttävät kaikkia mahdollisuuksia henkilökohtaiseen kasvuun, koska ymmärtävät, että tavoitteiden saavuttaminen ilman kehitystä on mahdotonta. Чтобы добиться невиданных высот, нужно знать больше, чем другие и уметь делать «нечто» лучше других. Амбициозные субъекты осознают необходимость подстройки под быстро меняющуюся социальную среду. Наряду с этим они не утрачивают собственную индивидуальность.

Можно выделить три характеристики, которые отличают индивида со здоровыми притязаниями от субъекта с заниженными амбициями. Во-первых, амбициозный человек всегда стремится к знаниям, поскольку новые знания содействуют его движению вперед. Во-вторых, он никогда не дозволит неуважительного отношения к собственной персоне, поскольку обладает ярко выраженным чувством личного достоинства. В-третьих, амбициозной личности гораздо проще подниматься по карьерной иерархии и добиваться успеха.


Katselua: 27 923

Jätä kommentti tai kysy kysymys asiantuntijalle

Suuri pyyntö jokaiselle, joka kysyy: lue ensin koko kommenttiosasto, koska todennäköisesti sinun tai vastaavan tilanteen mukaan jo oli asiantuntijan kysymyksiä ja vastaavia vastauksia. Kysymyksiä, joissa on paljon oikeinkirjoitus- ja muita virheitä, ilman välilyöntejä, välimerkkejä jne., Ei oteta huomioon! Jos haluat vastauksen, ota vaiva kirjoittaa oikein.