Kategoriaarkistot 'Viestinnän psykologia'

Sanallinen viestintä

Sanallinen viestintä

Puheviestintä on osallistujien (tiedon lähettäjien ja vastaanottajien) verbaalin kommunikatiivisen vuorovaikutuksen aktiivinen prosessi, jolle on tunnusomaista tietty motiivi ja jonka tarkoituksena on toteuttaa tietty tavoiteasetus. Kommunikatiivinen prosessi etenee käänteisen suhteen perusteella tietyntyyppisissä sanallisessa toiminnassa. Puheviestintä sisältyy orgaanisesti kaikenlaiseen yksilön toimintaan, esimerkiksi ammatilliseen tai sosiaaliseen toimintaan, koska toiminta ei ole mahdollista [...]

Viestinnän säännöt

Viestinnän säännöt

Viestinnän säännöt ovat tietyssä kielikulttuurisessa yhteisössä hyväksytyt käyttäytymisen normit ja kanonit, jotka hallitsevat ihmisten kommunikatiivisia suhteita. Ne on jaettu sanallisen vaikutuksen normeihin ja normatiivisiin. Sanallisen viestinnän säännöt ratkaisevat ongelman siitä, kuinka keskustelua käydään tehokkaammin, ja normatiiviset vastaavat kysymykseen "kuinka oikein". Kommunikatiivisen vuorovaikutuksen säännöt heijastavat yhteiskunnassa muodostuneita ajatuksia keskustelun oikeellisuudesta [...]

Viestintäominaisuudet

Viestintäominaisuudet

Kommunikaatioominaisuudet, niiden selkeys riippuvat ihmisten yksilöllisyydestä, käytetyistä sanallisista ja puheettomista viestintävälineistä, viestinnän vuorovaikutuksen luonteesta, sosiaalisten ryhmien, ryhmien kuulumisesta, kansallisuudesta, kulttuuritasosta, uskonnosta, asuinpaikasta, kasvatuksesta, monista muista tekijöistä ja syistä. Kommunikoinnilla tarkoitetaan usein yksilöiden viestintävuorovaikutusta, joka toteutetaan käyttämällä erityisiä puhetyökaluja ja sanattomia vaikutteita. Tämä vuorovaikutus [...]

Ihmissuhdeviestintä

Ihmissuhdeviestintä

Henkilöidenvälinen viestintä on yksilön vuorovaikutusta muiden yksilöiden kanssa. Henkilöidenväliseen kommunikointiin on merkitty väistämättömyyttä ja esiintymisen säännöllisyyttä erilaisissa todellisissa ryhmissä. Henkilöidenväliset subjektiiviset suhteet ovat saman ryhmän jäsenten välisen kommunikaation heijastus, joka toimii sosiaalisen psykologian tutkimuksen kohteena. Ryhmänvälisen vuorovaikutuksen tai vuorovaikutuksen tutkimuksen päätavoite on syvällinen tutkimus erilaisista sosiaalisista tekijöistä, erilaisista vuorovaikutuksista [...]

Viestintä ihmisten kanssa

Viestintä ihmisten kanssa

Kommunikointi ihmisten kanssa on viestien siirtoa tai tietojen vaihtoa yksilöiden välillä erityisten viestintävälineiden, kuten puheen tai eleiden, avulla. Kuitenkin käsite viestinnästä ihmisten kanssa on paljon laajempi ja kattaa ihmissuhteet, sosiaalisten ryhmien ja jopa kokonaisten kansakuntien vuorovaikutuksen. Ihmisten välisen viestinnän tarkoituksena on luoda yhteyksiä. Ei voi tehdä ilman viestintää eikä [...]

Pedagoginen viestintä

Pedagoginen viestintä

Pedagoginen viestintä on opettajien monipuolista ja ammatillista viestintää oppimisprosessissa opiskelijoiden kanssa, mukaan lukien viestinnän, vuorovaikutuksen ja keskinäisen ymmärryksen kehittäminen ja luominen opettajien ja opiskelijoiden välillä. Pedagogisen viestinnän tehokkuus riippuu suoraan siitä, kuinka tyytyväisiä jokainen osallistuja kokee todellisten tarpeiden toteuttamiseen. Pedagogisen viestinnän tyylit Opiskelijan persoonallisuuden kehitykseen vaikuttavat tekijät ovat [...]

Viestintäkulttuuri

Viestintäkulttuuri

Viestinnän kulttuuri on monimutkainen kokonaiskonsepti, joka määrittelee viestinnän laadun ja huippuosaamisen tason. Viestintäkulttuuria pidetään olennaisena osana yksilön kulttuuria. Se luonnehtii arvo-ohjeita ja normatiivisia postulaatteja, viestinnän moraalisia malleja, kommunikatiivisen vuorovaikutuksen kohteiden moraalisten ja psykologisten ominaisuuksien ydintä, menetelmiä, työkaluja, sääntöjä, tekniikoita ja viestinnän muotoja. Viestintäkulttuuri sisältää yhdistelmän käytännön tekniikoita, [...]

Keskustele tyttöjen kanssa

Keskustele tyttöjen kanssa

Tytöille suunnattu viestintä kaverien kanssa näyttää joskus todelliselta palapeliltä, ​​jos mies ei ole itsevarma, jolla on alhainen itsetunto ja pieni sanasto. Tytöt rakastavat vakuuttavia, mielenkiintoisia keskustelukumppaneita, jotka osaavat yllättää charismallaan, eikä ole välttämätöntä olla komea urheilullinen fysiikka. Kuinka aloittaa viestintä tytön kanssa Tytön kanssa viestinnän aloittamisen tulisi sisältää helppous. Jos [...]