Arkistot luokkaan 'Itsearviointi'

Itsetunnon muodostuminen

Itsetunnon muodostuminen

Henkilön itsetunnon muodostuminen sisältää useiden kehitysvaiheiden asteittaisen kulumisen. Alkuvaiheessa on vauvan erittelemätön asenne aikuisten subjektiivisen käyttäytymisen arviointiin. Itsetunnon muodostumisen seuraavassa vaiheessa syntyy eriytynyt asenne aikuisten arviointiin heidän henkilökohtaisista toimistaan. Sitten syntyy kyky ja kyky arvioida omaa subjektiivista käyttäytymistään itsenäisesti. Persoonallisuuden itsetunnon muodostumisen tässä vaiheessa [...]

Lapsen itsetunto

Lapsen itsetunto

Lapsen itsetunto on lapsen asenne itseensä, subjektiivisiin kykyihin, kykyihin, luonteenpiirteisiin, toimiin ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Lähes kaikki elämän saavutukset, opintojen menestys ja ihmistenvälinen vuorovaikutus riippuvat sen riittävyydestä. Se alkaa lapsenkengissä ja myöhemmin vaikuttaa merkittävästi lasten aikuiseen elämään, heidän käyttäytymiseen, asenteeseen itseensä ja ympäröiviin tapahtumiin [...]

Korkea itsetunto

Korkea itsetunto

Paisutettu itsetunto on yksilön yliarviointi potentiaalista. Tällainen itsetunto voi havaita sekä positiivisen että kielteisen vaikutuksen. Positiivinen vaikutus ilmaistaan ​​henkilön luottamuksessa. Negatiivisiin vaikutuksiin sisältyy lisääntynyt egoismi, toisten näkökulman tai mielipiteen huomiotta jättäminen, omien voimien yliarviointi. Usein riittämättömästi paisutettu itsetuntonsa epäonnistumisen ja epäonnistumisen sattuessa voi hyökätä yksilön [...]

Matala itsetunto

Matala itsetunto

Matala itsetunto on valitettavasti nykyään yleinen. Koska henkilö ei kykene arvioimaan riittävästi omia ominaisuuksiaan, käytettävissä olevaa potentiaalia ja itseään, hän on kykenemätön eikä yritä saavuttaa jotain elämässä. Juuri tämä on alhaisen itsetunnon tärkein vaara. Se voi olla vakaa tai kelluva. Vakaa matala itsetunto ei riipu olosuhteista, [...]

Matala itsetunto

Matala itsetunto

Matala itsetunto voi ilmetä missä tahansa iässä, mutta vanhemmat muodostavat sen taipumuksen lapsuudessa. Modernissa yhteiskunnassa se on yleinen ongelma, jolle on ominaista riittämätön näkemys itsestään. Tämä ongelma voi pilata vakavasti yksilön elämän. Tärkeimpiä "seuralaisia", joilla on alhainen itsetunto, ovat hämmennys, hylkäämisen tai hylkäämisen pelko, päättämättömyys, henkilökohtaisen potentiaalin epävarmuus ja [...]

Naisen itsetunto

Naisen itsetunto

Naisen itsetunto heijastaa yksilön suhdetta hänen henkilöhönsä. Tämä on yksilön kyky arvioida riittävästi omia ominaisuuksiaan, sosiaalista asemaansa, potentiaaliaan ja persoonallisuuttaan kokonaisuutena. Vuorovaikutus maailman kanssa, sekundaarisen ja primaarisen sosiaalistumisen prosessit, yksilön sopeutumiskyky yhteiskunnassa, määräytyy asenteen suhteen omaan henkilöihinsä. Heikomman sukupuolen joukossa on nykyään useimmiten henkilöitä, joilla on alhainen itsetunto. Matala itsetunto [...]

Lisää itsetuntoa

Lisää itsetuntoa

Itsetunnon parantaminen on kiireellinen ongelma melkein kaikille. Itse asiassa yksilön jatkuva elämä ja menestys riippuvat itsetunnon suuruudesta. Ihmisillä, jotka elävät eri elämänvaiheissa, itsetunnon taso voi vaihdella huolimatta siitä, että vanhemmat antavat sen perusteet varhaislapsuudessa. Aliarvioinnin suuntaan kohdistuva itsetunto on täynnä seuraavan luonteen vaaraa - yksilö pelkää potentiaalin ollessa läsnäolossaan osoittaa itsensä [...]

Kuinka lisätä itsetuntoa

Kuinka lisätä itsetuntoa

Kuinka nostaa itsetuntoa - miljoonat ovat kiinnostuneita tämän asian ratkaisemisesta. Elämän menestys riippuu itsetuntonsa perusteella. Itsetunto on yksilön asenne omaan persoonallisuuteensa, potentiaalin, olemassa olevien kykyjen, sosiaalisen aseman arviointi, esitys ja näkemys itsestään. eli itsetuntoa ei ole persoonallisuusominaisuus. Vuorovaikutus ympäröivän yhteiskunnan kanssa, tarkkuus, kriittisyys [...] kohtaan riippuu asianmukaisesta arvioinnista