Kategoriaarkistot 'Persoonallisuuspsykologia'

Persoonallisuuden motiivit

Persoonallisuuden motiivit

Persoonallisuuden motiivit psykologiassa ovat ihmisen tietty sisäinen vahvuus, joka rohkaisee häntä toimimaan, mikä on tärkeätä saavuttamalla henkilölle itselleen asettama tavoite. Persoonallisuusmotiivien määritelmä on tieteellisessä mielessä hyvin monimuotoinen. Jotkut tutkijat uskovat, että tämä on idea sekä persoonallisuuden esitys, kun taas toiset kutsuvat sitä ihmisen ajatusten ja asenteiden motiiveiksi, joita hän noudattaa, opastettuna [...]

Persoonallisuushahmo

Persoonallisuushahmo

Persoonallisuushahmo on kvalitatiivinen yksilöllinen ominaisuus, joka yhdistää psyyken vakaat ja muuttumattomat ominaisuudet, jotka määräävät ihmisen suhteen käyttäytymisen ja ominaisuudet. Kirjaimellisesti käännettynä kreikasta merkki merkitsee merkkiä, ominaisuutta. Persoonallisuuden rakenteen luonne yhdistää yhdistelmän sen erilaisista ominaisuuksista ja ominaisuuksista, jotka jättävät jäljen käytökseen, toimintaan ja yksilölliseen ilmenemiseen. Joukko välttämättömiä, [...]

empatia

empatia

Empaatia on tietoinen empatia toiselle henkilölle hänen emotionaalisessa tilassaan. Siksi empatia on henkilö, joka on kehittänyt kyvyn empatiaaan. Empaatian kehittämisellä on merkittävä asema tunneälyn kehityksessä. Se auttaa tuntemaan ihmisen tunnetilan, keskittyen samalla eleisiin ja ilmeisiin. Empatia auttaa empatiaa ymmärtämään keskustelukumppanin tunteita. Hän on toivottava [...]

Itseidentiteetti

Itseidentiteetti

Henkilön omaidentiteetti on sellainen ihmisen kyky, joka auttaa häntä ymmärtämään omaa "minä" sekä kiinnostuksen kohteitaan, tarpeitaan, arvoja, käyttäytymistä ja tunteita. Kaikki nämä elementit ovat vuorovaikutuksessa toiminnallisesti ja geneettisesti, mutta eivät muutu kerralla. Tämä taito syntyy syntymän yhteydessä ja sitä muutetaan koko ihmisen kehityksen ajan. Nykyaikaisessa psykologiassa on kolme näkökulmaa [...]

Henkilökohtainen motivaatio

Henkilökohtainen motivaatio

Persoonallisuusmotivaatio on motivaatio, joka ajaa meidät toimintaan. Motivaation alla ymmärretään myös yksilön kyky vastata tehokkaasti ja aktiivisesti tarpeisiinsa. Henkilökohtainen motivaatio psykologiassa on dynaamista prosessia, joka sisältää psykofysiologisia mekanismeja, jotka kontrolloivat ihmisen käyttäytymistä ja määräävät hänen vakauden, suuntautumisen, organisaation, aktiivisuuden. Maslow: n motivaatio ja persoonallisuus Teoksissaan Abraham Maslow [...]

itsevarmuus

itsevarmuus

Vakuuttamattomuus on ihmisarvoisen ja kyky luotettavasti puolustaa oikeuksiaan riippumatta ulkoisista arvioista, vaikuttaa ja olla rikkomatta muiden oikeuksia. Tämä kyky ilmenee itsenäisyydessä oman käytöksen säätelemisessä. Ihmisen käyttäytymisen tavanomaisessa mallissa on kaksi ääripäätä: aggressio tai passiivisuus. Ensimmäistä tapausta leimaa peitetty tai avoin halu hallita ja manipuloida [...]

Krooninen väsymysoireyhtymä

Krooninen väsymysoireyhtymä

Krooninen väsymysoireyhtymä on vakava sairaus, jota esiintyy pääasiassa suurissa kaupungeissa, pääasiassa kehittyneissä maissa. Lisääntyvä elämänrytmi jättää jälkensä ihmisten terveyteen. Työntekijät, 25–45-vuotiaat nuoret, joilla on korkea-asteen koulutus ja jotka haluavat menestyä uraportailla, ovat alttiimpia tälle taudille. Heidän joukossaan ovat naisia ​​[...]